Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

ks. Jan Krupka

ks. Jan Krupka

URL strony: Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia

SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 18,9-14

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam».
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika».
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

 

     „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.”
Odczytujemy dziś raz jeszcze dobrze znaną przypowieść Jezusa. Słyszymy o faryzeuszu i celniku, którzy przybyli na modlitwę do Bożego domu. Chrystus skierował ją do Swoich uczniów, a więc i nam także (którzy jesteśmy Jego uczniami) chce coś powiedzieć. Stajemy i my również przed Bogiem na modlitwie, przychodzimy do Niego znajdując czas w swojej codzienności na spotkanie z kochającym nas Ojcem. To nasz udział we liturgii Mszy św., to nasze uczestniczenie w nabożeństwach Wielkiego Postu: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. To nasze modlitwy odmawiane wspólnie w rodzinie, może w gronie osób znajomych... Ale to także i nasz czas osobistego spotkania z Bogiem pośród naszych zajęć. I trzeba by sobie postawić pytanie o naszą postawę podczas naszej modlitwy. Do której z dwóch postaci z przypowieści jesteśmy bardziej podobni: do faryzeusza czy do celnika? Ten pierwszy staje przed Bogiem właściwie po to, by siebie samego chwalić, by mówić o swoich zasługach: pości, daje jałmużnę... A celnik staje przed Panem ze świadomością swej grzeszności, słabości, aby z pokorą prosić o Boże przebaczenie. Jezus takiej właśnie postawy nas uczy: pokora dziecka Bożego stającego przed Ojcem Niebieskim. Obyśmy potrafili takimi właśnie być!

9 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia

PIĄTEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

 

     „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Takie pytanie zostaje postawione Jezusowi przez pewnego uczonego w Piśmie. Czy wynikało ono z autentycznego poszukiwania odpowiedzi na wątpliwości związane z hierarchią praw i zobowiązań postawionych do zrealizowania przed Ludem Bożym – czy też było wyrazem szukania jakiegoś punktu zaczepienia dla oskarżenia Jezusa? Nie wiemy. Niemniej jednak odpowiedź dana przez Chrystusa na postawione pytanie i zwrócenie uwagi na prymat miłości, na pierwszeństwo miłości, na ważność przykazania miłości jest wskazaniem bardzo istotnym także dla nas. Jezus mówi nam o tym, że pierwsze i najważniejsze jest przykazanie miłości Boga. On ma być przez nas miłowany nade wszystko, On ma mieć pierwsze miejsce w naszym sercu i w naszym życiu. I od razu wiąże z tym przykazaniem przykazanie miłości bliźniego. Te dwa przykazania, te dwa drogowskazy pokazują nam właściwą drogę i pomagają także we właściwy sposób ułożyć różne sprawy naszej codzienności, które mogą nieraz się w różny sposób mieszać i gmatwać. W czasie Wielkiego Postu, w czasie przeżywania w naszych parafiach dni rekolekcyjnych i dni sakramentu pokuty trzeba nam o tym pamiętać. To nam też pomoże we właściwy sposób, we właściwej kolejności ustawić sprawy naszego życia. Jeśli bowiem Bóg i Jego nauka jest na pierwszym miejscu (czyli na właściwym miejscu) – to wszystko inne znajdzie swoje miejsce.

8 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia

CZWARTEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 11,14-23

Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.

 

     „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali.”
W dzisiejszej liturgii słowa czytamy relację św. Łukasza o tym, jak w kontekście wyrzucenia złego ducha Jezus ukazuje Swoim rozmówcom, którzy próbowali uzasadnić Jego działania jakimś związkiem z Belzebubem, władcą złych duchów – jak nierozumne są ich słowa, ich próby łączenia Jego działania z działaniem złych duchów. Taka bowiem sytuacja świadczyłaby o jakimś sporze, podziale istniejącym między złymi duchami. Byłoby to postępowanie uderzające w silę oddziaływania złych duchów w świecie. Na tym tle potwierdza się słuszność zasady, którą zwykle formułujemy w słowach: w jedności siła. Naszą troską powinno być także własne staranie o budowanie jedności, o tworzenie takich więzi, o ich pogłębianie. Chodzi tu o jedność z Bogiem: przez modlitwę, przez udział w życiu sakramentalnym, przez rozważanie słowa Bożego, przez powierzanie Bogu swej codzienności. Chodzi też o jedność między naszymi bliźnimi: przez kontakt z nimi, rozmowę, przez gesty ludzkiej dobroci, życzliwości wobec drugiego człowieka; ale też przez dar przebaczenia i prośby o przebaczenia (gdyby taka była potrzeba). Spróbujmy szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu rozważyć nasze możliwości służące pogłębianiu naszej jedności z Chrystusem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

7 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia

ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

 

     „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”
Liturgia dzisiejsza przypomina nam fragment ważnego tekstu z Ewangelii według św. Mateusza, który nazwany został Kazaniem na górze. Jezus, jak słyszymy, stawia przed Swoimi słuchaczami dwa zadania do realizacji, a właściwie jedno zadanie o podwójnym wymiarze, bo nie da się tych dwóch wymiarów oddzielić od siebie. Spróbujmy się im bliżej przyjrzeć. Mówi Chrystus o wypełnieniu przykazań oraz o uczeniu innych ludzi ich wypełniania. Nie ulega wątpliwości, że Jego uczniowie, ci, którzy podążają na co dzień Jego drogami powinni troszczyć się o realizację Bożych przykazań w każdej sytuacji ich życia, w całej rozciągłości. Jednocześnie taka postawa powinna być nauką, świadectwem dla innych ludzi, świadectwem zachęcającym do tego, by taką drogę podążania za Chrystusem również podejmować. Z drugiej zaś strony patrząc: nie sposób być wiarygodnym świadkiem życia chrześcijańskiego, życia według Bożej nauki – jeśli samemu nie żyje się tymi zasadami we własnym życiu codziennym. Stąd papież Paweł VI stwierdził: „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”. Słowa te zachowują swą aktualność także w czasach nam współczesnych. A więc bądźmy świadkami Dobrej Nowiny!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version