Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

27 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 4,35-41

Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego : „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

 

     „Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego : «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?».”
To reakcja uczniów na uciszenie burzy przez Jezusa. Wystarczyło jedno słowo z Jego strony, by wiatr się uciszył i uspokoiły się wody. Zażegnane zostało niebezpieczeństwo grożące wszystkim znajdującym się w łodzi. Kto ma taką władzę, kto może w ten sposób wydawać polecenia siłom natury? Uczniowie stawiają takie pytanie. My znamy na nie odpowiedź. Znamy ją, bo wynieśliśmy ją z domu rodzinnego, wychowani w wierze przez naszych rodziców, przez chrzestnych czy jeszcze inne osoby spośród naszych najbliższych. Znamy odpowiedź – bo uczestniczyliśmy w katechezie w latach szkolnych, przygotowując się także do sakramentów: do sakramentu pokuty, do pierwszego przyjęcia Jezusa w Eucharystii, do bierzmowania. Znamy – ale jednocześnie musimy ciągle sobie na nowo przypominać tę odpowiedź, odpowiedź na pytanie o tożsamość Jezusa. Kim On jest? A jeszcze bardziej: Kim jest dla nas? Czy naprawdę wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, Zbawicielem świata, naszym Królem i Panem? Łatwo odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Jednak za taką odpowiedzią musi iść czyn, codzienne życie przeżywane jako świadectwo tego, co mówimy ustami. Przyglądajmy się swojemu życiu: czy w nim dajemy odpowiedź na to, kim jest dla nas Jezus?

26 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BISKUPÓW: TYMOTEUSZA I TYTUSA

Łk 10,1-9

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

 

     „Spośród Swoich uczniów Pan wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch...”
Nie tyko dwunastu Apostołów osobiście wyznaczonych przez Jezusa otrzymało zadanie głoszenia Chrystusowej Dobrej Nowiny. Dziś mówi nam Ewangelista, św. Łukasz, że Jezus wyznaczył także inne grono głosicieli – grono liczniejsze niż to pierwsze, bo liczące aż 72 osoby. Potrzebni bowiem byli kolejni świadkowie Chrystusa, bo zadanie do wykonania było ogromne. Nauka Jezusa powinna była dotrzeć do „każdego miasta i miejscowości”, do której miał przybyć Jezus. Zadanie głoszenia Dobrej Nowiny Chrystusa, naszego Pana, pozostaje jednak wciąż aktualne. Stąd Pan Bóg powołuje ciągle nowe rzesze ludzi, którzy mają przez posługę kapłańską, przez życie Jemu konsekrowane, przez pracę katechetyczną czy posługę na terenach misyjnych – dziś głosić naukę naszego Pana i Zbawiciela, Chrystusa. Pamiętajmy jednak, że zadaniem głoszenia, zadaniem dawania świadectwa o Nim – Jezus obdarza wszystkich Swoich uczniów bez wyjątku, wszystkich, którzy otrzymali sakrament chrztu św. oraz sakrament bierzmowania. Zadaniem tym obdarzył także i nas. My także jesteśmy wezwani przez Pana do dawania naszego świadectwa. Zastanówmy się więc, jak możemy to czynić w swoim codziennym życiu. Zastanówmy się: jak możemy być świadkami Chrystusa? Jak powinniśmy głosić Jego Ewangelię swoim życiem?

25 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

 

     „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”
Polecenie misyjne, jakie pozostawia Jezus Swojemu Kościołowi przed Wniebowstąpieniem (jak nam to relacjonuje św. Marek) jest poleceniem o jak najszerszych wymiarach. Należy iść na „cały” świat, należy głosić Ewangelię „wszelkiemu stworzeniu”. Nikt nie powinien być pozbawiony możliwości słuchania i poznawania Jezusowej Ewangelii, Jego słowo powinno docierać do każdego miejsca w świecie. Gdy czytamy historię Kościoła, to poznajemy jak rzeczywiście wielu było tych, którzy bardzo mocno się angażowali w to, by spełnić to polecenie Jezusa. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje św. Paweł, Apostoł, którego święto dziś obchodzimy w Kościele. Wspominamy ten moment, kiedy na drodze do Damaszku spotkał Chrystusa, który go powołał na apostola. I właśnie, jako Apostoł narodów, tak bardzo się trudził, by słowo Jezusa mogło docierać do różnych miejsc ówczesnego świata. Chrystusowy mandat misyjny pozostaje wciąż aktualny. Dziś też trzeba, by Ewangelia była głoszona światu współczesnemu. Potrzebni są ci, którzy by angażowali się w tę pracę misyjną. A na nas wszystkich spoczywa obowiązek modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Pamiętajmy o tym, by Bogu polecać dzisiejszych misjonarzy pracujących na całym świecie. Prośmy o siły potrzebne dla nich dla wypełniania zadania, powierzonego im przez Boga.

24 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 4,1-20

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.

 

     „Siewca sieje słowo.”
Przypowieść o siewcy, skierowana do uczniów przez Jezusa podczas publicznej działalności. On też pomaga w zrozumieniu tej przypowieści. Mówi, że siewca sieje słowo. Tak, bo tym Siewcą jest On sam – Jezus. On w Swojej działalności publicznej siał słowo, głosząc Dobrą Nowinę tym, którzy do Niego przychodzili, którzy się wokół Niego gromadzili. I tak, jak to bywa z zasiewem: plon, owoc bywa różny, w zależności od tego, gdzie zasiane ziarno pada... Tak też jest z ziarnem słowa Jezusowego. Byli ci, którzy nie przyjmowali Jego nauki (mówili np.: „Twarda to mowa, któż może tego słuchać?”). Wśród słuchających Zbawiciela byli pewnie ci, którzy z początku łatwo przyjmowali naukę Jezusa, ale później – zajęci swoimi sprawami codziennymi – łatwo zapominali o tym, co słyszeli. Były jednak również i takie osoby, które całym sercem przyjmowały naukę Jezusa (mówili może w swych sercach tak, jak św. Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.”). I w sercach i w życiu tych ludzi różne było owocowanie tego Bożego słowa – plon w postaci dobrych uczynków, dobrych słów, życia według usłyszanej nauki. A my? Jakimi jesteśmy słuchaczami Bożego słowa? On ciągle na nowo daje nam ziarno Swego słowa, Swojej nauki. Czy staramy się być tymi, którzy Bogu przynoszą dobry plon życia chrześcijańskiego? Czy nie „marnujemy” Bożego zasiewu? Postawmy sobie te pytania.

23 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

WTOREK TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,31-35

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

 

     „(...) kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”
Słowa Jezusa, które słyszymy, zapisane przez św. Marka Ewangelistę, są dla nas wskazaniem tego, jak ważną sprawą jest systematyczne wypełnianie woli Bożej, realizowanie nauki Pana, życie na co dzień wskazaniami danymi nam przez Zbawiciela w Jego Ewangelii. Mówi nam Jezus, że kto tak czyni, jest Mu tak bliski jak bliscy są członkowie rodziny: matka, rodzeństwo. Szczególnie w odniesieniu do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki możemy powiedzieć, że te słowa są prawdziwe. Ona dla nas jest szczególnym przykładem realizowania woli Bożej; Ona w całym Swoim życiu rzeczywiście starała się o to, by pełnić wolę Bożą względem Niej. Wyrazem tego były Jej słowa w Nazarecie, dane jako odpowiedź na Bożą wolę przekazaną Jej przez archanioła: „Oto ja służebnica Pana, niech mi się stanie według słowa twego.” A my? Czy jesteśmy tymi, którzy starają się w swej codzienności realizować wolę Bożą? Jak wygląda nasze codzienne życie – czy jest to życie, które by było realizowaniem tego, co jest wolą Zbawiciela względem nas? Tę drogę wskazuje nam Jezus przez słowa Ewangelii. Ale czy my chcemy nią iść? To droga prowadząca nas do coraz większej bliskości z Nim. Postanówmy – już od dziś, i każdego dnia naszego życia – starać się o wypełnianie woli Boga w naszej codzienności.

22 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

 

     „Ma ducha nieczystego.”
W ten sposób zostaje nam przedstawiony wielki upór tych, którzy nie chcieli przyjąć Chrystusa Pana i Jego nauki. Słuchali Jego słów, oglądali znaki przez Niego czynione. Jednak nie chcieli przyjąć z wiarą Jezusa jako wypełniającego obietnice dane przez Boga Ludowi Wybranemu. Nie chcieli przyjąć Jego nauki. Tak dalece trwali w swym uporze, że nawet przypisywali Jezusowi to, że jest opętany przez złego ducha. Wielu było i jest tych ludzi, którzy w różny sposób okazywali i wciąż okazują swój upór wobec nauki Jezusa, wobec nauki Ewangelii. Często nie tylko sami nie chcą przyjąć Bożego słowa, ale także wyśmiewają się z wiary innych, utrudniają innym wypełnianie obowiązków płynących z wiary. Staje się to powodem sytuacji nieraz bardzo przykrych, bardzo trudnych, staje się to nieraz powodem prześladowań chrześcijan. Informują nas o takich wydarzeniach media, ale również w naszym otoczeniu możemy nieraz spotkać takie sytuacje. Niech w naszych modlitwach znajdą swe miejsce ci, którzy cierpią także i w naszych czasach z powodu swej wiary, z powodu tego, że nie chcą się wyrzec Chrystusa, że nawet w obliczu szyderstwa, cierpienia, a nawet groźby śmierci – nie chcą się wyrzec Chrystusa. Prośmy o to, by Pan dał im moc do trwania przy Nim, by dopomagał im w mężnym świadczeniu o swej wierze. Pamiętajmy o nich: już dziś.

21 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

     „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
Takie jest pierwsze wskazanie nauczania Jezusa, według przekazu danego nam przez św. Marka. Wskazanie pierwsze – a jednocześnie w pewnym sensie wskazanie-klucz, słowa streszczające zadanie stojące przed uczniami Chrystusa Pana, stojące więc także przed nami. Jezus wzywa nas również do przyjęcia z wiarą słów Ewangelii, słów Dobrej Nowiny, nauczania przekazanego nam przez naszego Zbawiciela w Jego słowach i czynach. A także drugie zadanie: nawrócenie, a więc odejście od drogi zła i grzechu, aby wejść na drogę realizacji dobra, realizacji tego, co jest Jego wolą. W niej bowiem odczytujemy to, co jest prawdziwie dobre – bo On mówi nam o tym, co służy naszemu prawdziwemu dobru. Niech te słowa wciąż wskazują nam kierunek naszego postępowania i zadania, które stoją przed nami. Warto zadawać sobie często pytanie o to, czy je realizujemy. Pytanie o naszą wiarę w Ewangelię, o nasze słuchanie nauczania Jezusa i przyjmowanie z zaufaniem tego, czego On nas uczy. Trzeba się też mobilizować do realizacji wezwania Chrystusa do nawrócenia. Oznacza to nie jednorazowe zadanie do spełnienia, ale ciągłą, systematyczną pracę nad własnym postępowaniem, troskę o coraz lepsze realizowanie woli Bożej w codziennym życiu. Pamiętajmy o tych zadaniach, które nam Pan wyznacza!

20 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

SOBOTA DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,20-21

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.

 

     „ (...) tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.”
O czym nam mówi dzisiaj św. Marek w swej relacji ewangelicznej? Bardzo wielu było tych, którzy chcieli słuchać nauk Jezusa, którzy chcieli widzieć znaki przez Niego dokonywane. Przychodzili z różnych stron, z różnych miejscowości, by spotkać się z Jezusem. Mówią nam niejednokrotnie ewangeliści o tłumach gromadzących się tam, gdzie On się znajdował i nauczał. Także i dzisiejszy fragment Bożego słowa o tym nam mówi. Jezus i Jego uczniowie, którzy Mu towarzyszyli, którzy w różny sposób pomagali Mu podczas Jego publicznej działalności, są tak bardzo zaangażowani przez tych, którzy się gromadzili, że nie mieli nawet czasu na posiłek. Dziś także są ci, którzy się gromadzą, by spotkać Jezusa – by słuchać słów Jego nauki, by przyjmować Go w Eucharystii, by słowami swych modlitw wielbić Go, składać Mu swe dziękczynienie, polecać Mu swe prośby i prosić o przebaczenie swoich grzechów. Są ci, którzy się gromadzą, by spotkać Jezusa. Czy my do nich należymy? Czy troszczymy się o to, by w naszym życiu był i ten czas dla spotkania z Chrystusem? A może tak biegamy w związku z przeróżnymi sprawami swej codzienności, że nie pamiętamy o tym, że On, Bóg, powinien być na pierwszym miejscu w życiu? Czy znajdujemy czas na spotkanie z Panem?

19 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PIĄTEK DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,13-19

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

     „Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.”
Św. Marek relacjonuje nam decyzję Jezusa, który spośród grona osób, które Go otaczały, powołuje i ustanawia grono Dwunastu. On ich posyłał, aby także byli głosicielami, dał im też władzę, by mogli wypędzać złe duchy. Jednak na pierwszym miejscu Ewangelista umieszcza w odniesieniu do tego grona: „aby Mu towarzyszyli”. Wskazuje na istotne zadanie, które zostało im powierzone: oni mają być razem z Chrystusem Panem, mają być tymi, którzy w pierwszym rzędzie są świadkami Jego słów i czynów. Przecież oni potem otrzymają od Zbawiciela mandat misyjny, by szli z Dobrą Nowiną „aż po krańce świata”. Aby móc dobrze spełniać swoje późniejsze zadanie, aby w jak najlepszy sposób spełnić zadanie dawania świadectwa – powinni sami przyjąć w jak najbardziej głęboki sposób to, co było treścią nauczania Jezusa. Możemy powiedzieć, że to słowo ma swe odniesienie również do nas. Chrystus Pan pragnie, abyśmy też byli Jego świadkami, świadkami Jego Ewangelii – wobec ludzi nam współczesnych. Aby owocnie to zadanie wypełniać, musimy także starać się, aby nasza więź z Chrystusem była jak najbardziej mocna i ciągle pogłębiana. W innym przypadku, bez łączności z Panem, bez pomocy Jego laski, trudno to zadanie wypełniać. Starajmy się więc o trwałą i głęboką, coraz mocniejszą więź z naszym Zbawicielem!

18 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,7-12

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

 

     „ (...) szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.”
Św. Marek relacjonuje nam o zainteresowaniu ludzi nauczaniem Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia. To, co mówił, a pewnie jeszcze bardziej to, co czynił, stało się powodem tego, że wielu starało się Go spotkać, posłuchać słów nauki czy zobaczyć szczególne znaki, które czynił. Byli także ci, którzy szli do Niego z konkretną prośbą o pomoc dla siebie lub też dla kogoś bliskiego. Zapewne nie wszyscy w tamtym czasie szli motywowani wiarą w Jego godność mesjańską. Niektórzy być może byli na drodze wiary, a spotkanie z Jezusem pomogło w pogłębieniu ich relacji z Jezusem. Inni może przychodzili z czystej ciekawości. Jeszcze innych motywowała chęć zebrania „materiału dowodowego” przeciwko Chrystusowi, szukanie czegoś, co przyczynić by się mogło do skrytykowania Jego nauczania, czy też do Jego pojmania i skazania – co, jak wiemy, miało miejsce po Ostatniej Wieczerzy. My na osobę Jezusa patrzymy z innej perspektywy. Jest to perspektywa już nie Jego publicznej działalności, ale perspektywa po Zmartwychwstaniu, perspektywa Tradycji Kościoła św., gdzie nauka Chrystusowa jest głoszona i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jego Ewangelia jest przez kolejne stulecia zgłębiana i coraz lepiej poznawana. Ale to pytanie o przyczynę przychodzenia do Jezusa pozostaje aktualne. Jaką damy na nie odpowiedź?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version