Ramówka

Ramówka Radia Nadzieja 2021

  1. Poniedziałek
  2. Wtorek
  3. Środa
  4. Czwartek
  5. Piątek
  6. Sobota
  7. Niedziela

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa różańcowa
6.30 Słowo życia


Poranek Siódma9.pl

7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Serwis rolniczy + Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Serwis rolniczy +Pogoda
11.00 Wiadomości + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
13.00 Wiadomości + Pogoda
14.00 Wiadomości + Serwis rolniczy+ Pogoda


Godzina Wiary

14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Spotkania z Biblią
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo życia


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu + Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w dobrym nastroju
18.00 Msza Święta
19.00 Audycja harcerska (Przemysław Zyra)/Vox Zoe (Ruch Światło-Życie)
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu + Serwis rolniczy
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa Różańcowa
6.30 Słowo życia

 

Poranek Siódma9
7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Pogoda
11.00 Wiadomości + Pogoda
11.35 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
13.00 Wiadomości + Pogoda
14.00 Wiadomości + Serwis Rolniczy + Pogoda


Godzina Wiary

14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary- Patrologia
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo Życia


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu + Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40 Rozmowa poranka „Siódma9.pl”

Wieczór w Dobrym Nastroju

18.00 Msza Święta
19.00
Medytacje biblijne z Ruchem Gloriosa Trinita
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa Różańcowa
6.30 Słowo Życia


Poranek Siódma9

7.00 Wiadomości Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Serwis rolniczy+ Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Serwis rolniczy + Pogoda
10.40
Z prawem nie na lewo
11.00 Wiadomości + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
13.00 Wiadomości + Pogoda
14.00 Wiadomości + Serwis rolniczy+ Pogoda


Godzina Wiary

14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Rodzina
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo życia


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu + Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w Dobrym Nastroju

18.00 Msza Święta
19.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu z Ruchem Gloriosa Trinita/Dokąd zmierzamy
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu + Serwis rolniczy
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa różańcowa
6.30 Słowo Życia


Poranek Siódma9

7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Serwis Rolniczy + Pogoda
11.00 Wiadomości + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
12.40 Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego
13.00 Wiadomości + Pogoda
14.00 Wiadomości + Serwis Rolniczy + Pogoda


Godzina Wiary

14.14 Czas świadectw
14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Chrześcijaństwo
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo Życia


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu + Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w Dobrym Nastroju

18.00 Msza Święta
19.00 Bliżej Jazzu
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa Różańcowa
6.30 Słowo życia


Poranek Siódma9

7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Serwis rolniczy +Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Serwis rolniczy + Pogoda
10.40
Kultura w mieście
11.00 Wiadomości + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
12.40
Ministerstwo Książek
13.00 Wiadomości + Pogoda
13.40 7 Dni na Mazowszu
14.00 Wiadomości + Serwis rolniczy + Pogoda


Godzina Wiary

14.15 Rozmowa o najnowszym wydaniu Tygodnika Idziemy
14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Liturgia
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN (podsumowanie tygodnia)
15.40 Słowo Życia


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu+ Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w Dobrym Nastroju

18.00
Msza Święta
19.00 WSD Fm
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
21.15
Lista z Mocą
22.00 Flesz Regionu + serwis rolniczy
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

06.25 Pacierz Poranny
06:30 Modlitwa Różańcowa
07.00 Msza Święta
07.30 Słowo Życia
08.00 Wiadomości IAR + Pogoda
08.10 Fakty Tygodnia
09.00 Wiadomości IAR + Pogoda
09.15 Salon Dziennikarski
10.00 Wiadomości IAR + Pogoda
10.15 Bankomat
11.00 Wiadomości IAR + Pogoda
12.00 Anioł Pański

12.15 7 Dni na Mazowszu
13.00 Wiadomości IAR

13.15 Ministerstwo Książek

14.15 Z prawem nie na lewo
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
21.00 Apel Jasnogórski

07.45 Pacierz Poranny
07:50 Modlitwa Różańcowa
09.00 Wiadomości IAR Pogoda
09.15 Księga
10.00 Wiadomości IAR + Pogoda

10.10 Rozmowa o najnowszym wydaniu Tygodnika Idziemy

10.30 Godzina Wiary
12.00 Msza Święta

13.00 Wiadomości IAR + Pogoda
14.00 Wiadomości IAR + Pogoda

14.15 Audycja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 Wiadomości IAR

21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Bliżej Jazzu