Ramówka

Ramówka Radia Nadzieja 2018-2019

  1. Poniedziałek
  2. Wtorek
  3. Środa
  4. Czwartek
  5. Piątek
  6. Sobota
  7. Niedziela

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa różańcowa
6.30 Słowo życia (ks. Jan Krupka)


Poranek Siódma9.pl

7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Serwis rolniczy + Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Serwis rolniczy +Pogoda

10.40 Spotkania z historią (Sebastian Kamiński)
11.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
13.00 Wiadomości + Sport II + Pogoda
14.00 Wiadomości + Serwis rolniczy+ Pogoda


Godzina Wiary

14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Spotkania z Biblią (Joanna Ekstowicz, ks. Zbigniew Skuza)
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo życia (ks. Jan Krupka)


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Sport II + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu+ Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w dobrym nastroju

18.00
WSD Fm (klerycy WSD)/Cudownie stworzona (Joanna Sidz)

19.00 Audycja harcerska (Przemysław Zyra)/Vox Zoe (Ruch Światło-Życie)
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu + Serwis rolniczy
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa Różańcowa
6.30 Słowo życia (ks. Jan Krupka)

Poranek Siódma9
7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Sport I + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia – Nadzieja w Regionie
10.00 Wiadomości + Pogoda

10.15 Nadzieja w Regionie

10.40 Nadzieja w Regionie
11.00 Wiadomości + Sport + Pogoda

11.15 Nadzieja w Regionie
11.35 Słowo o słowie

11.40 Nadzieja w Regionie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
13.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
14.00 Wiadomości + Pogoda

14.14 Bitwa Warszawska (Marcin Bąk)


Godzina Wiary

14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary- Patrologia (Joanna Ekstowicz, ks. Marcin Sobiech)
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo Życia (ks. Jan Krupka)


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu+ Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”

18.00 Tajemnica kniei (Rafał Chodorowski)

Wieczór w Dobrym Nastroju
19.00
Medytacje biblijne z Ruchem Gloriosa Trinita
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu (powtórka)

22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa Różańcowa
6.30 Słowo Życia (ks. Jan Krupka)


Poranek Siódma9

7.00 Wiadomości Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Serwis rolniczy+ Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Serwis rolniczy + Pogoda
10.40
Z prawem nie na lewo (Paweł Zyskowski, mec. Remigiusz Fabiański)
11.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
13.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
14.00 Wiadomości + Serwis rolniczy+ Pogoda

14.15 Reportaż Radia Nadzieja


Godzina Wiary

14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Rodzina (Joanna Ekstowicz, ks. Jacek Kotowski)
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo życia (ks. Jan Krupka)


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Sport + Pogoda

16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu+ Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w Dobrym Nastroju

18.00 Msza Święta
19.00
Na pielgrzymim szlaku (ks. Grzegorz Kosiorek)/Dokąd zmierzamy (ks. Jacek Czaplicki, ks. Jan Krupka, Ryszard Kosakowski – pierwsza środa m-ca)
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu + Serwis rolniczy
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa różańcowa
6.30 Słowo Życia (ks. Jan Krupka)


Poranek Siódma9

7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości + Pogoda
11.00 Wiadomości + Sport I + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II

12.40 Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego
13.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
14.00 Wiadomości + Pogoda


Godzina Wiary

14.14 Czas świadectw (Beata Borkowska)
14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Chrześcijaństwo (Joanna Ekstowicz, ks. Przemysław Artemiuk)
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN
15.40 Słowo Życia (ks. Jan Krupka)


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu + Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w Dobrym Nastroju

18.00
Koncert Życzeń (Jacek Radliński)

19.00 Bliżej Jazzu (Mirek Dziewa)
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa Różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Flesz Regionu
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

Poranne Pasmo Modlitewne
5.55 Pacierz Poranny
6.00 Modlitwa Różańcowa
6.30 Słowo życia (ks. Jan Krupka)


Poranek Siódma9

7.00 Wiadomości + Pogoda
7.09 Poranek Siódma9
8.00 Wiadomości + Serwis rolniczy +Pogoda
8.09 Poranek Siódma9


Tym Żyje Region

9.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
9.15 Filozofia Przedszkolaka
9.20 Konkurs Telefoniczny
9.30
Gość Dnia
10.00 Wiadomości IAR+ Serwis rolniczy+ Pogoda
10.40
Kultura w mieście (Mateusz Święcicki)
11.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
11.40 Słowo o słowie
12.00 Anioł Pański + Święty JP II
12.40
Ministerstwo Książek (Anna Czytowska)
13.00 Wiadomości + Sport + Pogoda
13.40 7 Dni na Mazowszu
14.00 Wiadomości + Serwis rolniczy+ Pogoda


Godzina Wiary

14.57 Dzienniczek Św. Siostry Faustyny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15
ABC Wiary – Liturgia (Joanna Ekstowicz, ks. Krzysztof Chodkowski)
15.30 Katolicki Serwis Informacyjny RN (podsumowanie tygodnia)
15.40 Słowo Życia (ks. Jan Krupka)


Popołudniowy Program Radia Nadzieja

16.00 Wiadomości + Sport + Pogoda

16.15 Popołudniowa rozmowa Radia Nadzieja
17.00 Flesz Regionu+ Pogoda
17.10
Gość Poranka „Siódma9.pl”
17.40
Rozmowa poranka „Siódma9.pl”


Wieczór w Dobrym Nastroju

18.00
Msza Święta
20.00 Flesz Regionu + Pogoda
20.20 Modlitwa różańcowa
21.00 Apel Jasnogórski
21.15
Lista z Mocą
22.00 Flesz Regionu + serwis rolniczy
22.10 Wiadomości Radia Watykańskiego

06.25 Pacierz Poranny
06:30 Modlitwa Różańcowa
07.00 Msza Święta (Katedra)
07.30 Słowo Życia (ks. Jan Krupka)
08.00 Wiadomości IAR + Pogoda
08.10 Fakty Tygodnia – przegląd najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia
09.00 Wiadomości IAR + Sport + Pogoda
09.15 Salon Dziennikarski
10.00 Wiadomości IAR + Pogoda
10.15 Bankomat (audycja Związku Banków Polskich)
11.00 Wiadomości IAR + Pogoda

11.15 Bitwa Warszawska
12.00 Anioł Pański

12.15 7 Dni na Mazowszu
13.00 Wiadomości IAR + Sport + Pogoda

13.15 Reportaż Radia Nadzieja

14.15 Z prawem nie na lewo
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
21.00 Apel Jasnogórski

07.45 Pacierz Poranny
07:50 Modlitwa Różańcowa
09.00 Wiadomości IAR Pogoda
09.15 Księga

10.00 Msza Święta
11.00 Wiadomości IAR + Pogoda
12.00 Anioł Pański

12.30 Godzina Wiary
14.00 Wiadomości IAR + Pogoda

14.14 Audycja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 Wiadomości IAR

21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Bliżej Jazzu (powtórka)