Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

Regulamin konkursów telefonicznych

Regulamin konkursu telefonicznego Radia Nadzieja


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu telefonicznego Radia Nadzieja (zwanego dalej Konkursem) jest Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup z siedzibą w Łomży, przy ul. Sadowej 3, 18-400 Łomża.
2. Konkurs organizowany jest od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9 a 9.30, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny przeprowadzenia Konkursu i przeprowadzenia kolejnej edycji konkursu telefonicznego danego dnia.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
II. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy słuchacz Radia Nadzieja, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
2. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych na potrzeby konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu wyraża tym samym zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radionadzieja.pl


III. Zasady konkursu

1. Nagrodę wygrywa uczestnik, który jako pierwszy zadzwoni do studia Radia Nadzieja po ogłoszeniu Konkursu na antenie przez prezentera.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zadawania pytań konkursowych.
3. Uczestnik może wygrać kolejną nagrodę w danym roku kalendarzowym nie wcześniej, niż po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia wygranej i nie więcej niż 4 nagrody w roku.
4. Mając na celu zasadę sprawiedliwości organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania nagrody, jeśli w gospodarstwie domowym lub pod tym samym adresem zamieszkania inna osoba wygrała Konkurs w przeciągu minionych 3 miesięcy.
4. Miejscem odbioru nagród jest siedziba CEM SpesMediaGroup. Nagrodę należy odebrać w ciągu 14 dni od wygranej.
5. Istnieje możliwość wysłania nagrody na adres podany przez uczestnika po wcześniejszym ustaleniu z prezenterem przeprowadzającym Konkurs.
6. Uczestnik Konkursu może podczas odbioru nagrody zostać poproszony o udokumentowanie swojej tożsamości.
7. Organizator nie wyraża zgody na wydawanie nagrody osobom trzecim, upoważnionym do odbioru przez uczestnika, który wygrał Konkurs. 
8. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody na inną, lub do odmowy wydania nagrody bez podania przyczyny. 


IV. Nagrody

1. Nagrody w Konkursie gwarantuje Organizator.
2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.


VI. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia laureata.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.


VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania jednostki Medialnej SpesMediaGroup.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji. Tym samym unieważnia się wszystkie inne regulaminy dotyczące konkursów telefonicznych na antenie Radia Nadzieja. 

Dodatkowe informacje

  • Dane firmy: CEM SpesMediaGroup ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża tel.: 86/2151410 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. NIP: 718-18-60-565
  • Telefon: 86 215 14 12/14
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version