Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

24 maja 2017

ŚRODA SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

 

     „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”
Jezus żegna ze Swoimi uczniami przed Męką, przekazując im Swoje ostatnie nauki w Wieczerniku. W Swoich słowach mówi im m.in. o Duchu Świętym, nazywając Go Duchem Prawdy. Duch Święty jest Tym, który ma prowadzić uczniów Chrystusa Pana, wszystkich Jego uczniów – a wiec i nas – do prawdy, do „całej prawdy”. Wiemy, jak bardzo chcemy prawdy, wiemy jak często poszukujemy prawdy. Szczególnie ważne jest poznanie prawdy w sferze religijności, w sferze zasad życia chrześcijańskiego, w poznawaniu tego, co Bóg nam objawia, czego nas uczy, do czego nas zobowiązuje. W szczególnie ważnych momentach naszego życia prosimy o dar Ducha Świętego – Ducha Prawdy. Prosimy podczas obrzędów poszczególnych sakramentów św.; prosimy wtedy, kiedy rozpoczynamy rekolekcje czy misje św.; prosimy przed czytaniem Pisma św. czy medytacją nad słowem Bożym. Starajmy się, by te nasze prośby o światło Ducha Świętego, Ducha Prawdy, były tak naprawdę prośbami płynącymi z serca, bo prawdą jest, że bardzo tego Bożego światła potrzebujemy, jeśli chcemy zgłębiać, dobrze poznawać Bożą wolę względem nas. I w naszych osobistych modlitwach prośmy często o ten dar Bożej mocy, Bożego światła, o ten dar Ducha Prawdy – byśmy mogli dobrze poznać Bożą prawdę i według niej postępować.

Więcej w tej kategorii: « 23 maja 2017 25 maja 2017 »

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version