Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

30 maja 2017

WTOREK SIÓDMEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 17,1-11a

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
„Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

 

     „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.”
W naszej lekturze codziennej poszczególnych fragmentów Ewangelii zaczynamy czytać tekst modlitwy Jezusa w Wieczerniku. W tej modlitwie Chrystus Pan mówi m.in. o życiu wiecznym i wskazuje drogę do tego życia: poznanie Boga i Jego Syna, Chrystusa. To poznanie musi być intelektualne, dokonujące się przez czytanie Bożego słowa, przez słuchanie Jego nauki, udział w katechezach, dniach skupienia, rekolekcjach – po to, by naprawdę poznać Boga i Jego naukę. Bo w gruncie rzeczy może być tak, że ktoś przyjął chrzest św., może pokazać metrykę jako dokument – lecz tak naprawdę, to nie zna nauki Chrystusowej, nie poznał zasad życia chrześcijańskiego... Ale poznanie Boga i Jego Syna, Chrystusa, nie może być tylko „intelektualne”. Poznawanie nauki Bożej, zgłębianie słów Pisma św., uczenie się chrześcijańskiego życia – nie może być tylko czymś teoretycznym. To poznawanie Boga musi nas prowadzić do coraz głębszej wiary, miłości, zjednoczenia z Tym, którego poznajemy. Bo poznajemy Tego, który nas darzy miłością, a odpowiedzią może być jedynie nasza Miłość! Słyszymy, jak w Swojej modlitwie w Wieczerniku Jezus wskazuje nam drogę: poznanie Boga i Jego Syna, Zbawiciela świata. Podejmijmy tę drogę!

Więcej w tej kategorii: « 29 maja 2017 31 maja 2017 »

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version