Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

7 czerwca 2017

ŚRODA DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 12,18-27

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę”.
Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej ? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba». Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

 

     „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?”
W dyskusji na temat zmartwychwstania padają te słowa Chrystusa o błędzie w ich rozumowaniu, które pochodzi z ich nierozumienia „Pisma ani mocy Bożej”. Bóg w Swoim słowie, w słowie zapisanym na kartach Pisma św. otwiera przed ludźmi skarbiec mądrości, ukazuje przez to słowo Swoją wolę względem człowieka. Trzeba jednak wczytywać się w to słowo, trzeba je rozważać, trzeba je ciągle zgłębiać, chcąc poznać to, co Bóg chce człowiekowi powiedzieć. Inaczej bowiem bardzo łatwo o błędne zrozumienie tego, co Pan chce powiedzieć ludziom, co chce nam powiedzieć. Potrzeba do tego także nieustannej współpracy z Bożą łaską, z Bożym światłem. Bóg chce nas obdarzać tym darem. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą obchodziliśmy w ostatnią niedzielę, przypomniała nam o szczególnym obdarowaniu Kościoła św. przez Ducha Świętego. Ale Duch Święty ciągle obdarza nas Swoimi darami i wołanie Kościoła św.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” ciągle się wznosi w modlitwach. I nam trzeba ciągle na nowo o to Boże światło, o ten Dar Ducha Świętego prosić, by coraz lepiej poznawać znaczenie słowa Bożego, znaczenie Bożej woli dla nas. Prośmy więc. Pamiętajmy, że musimy o ten Dar prosić Boga nieustannie, aby lepiej rozumieć Boże słowo, lepiej rozumieć Bożą wolę względem siebie.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version