Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

8 czerwca 2017

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Mt 26,36-42

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»
I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie».
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».
Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

 

     „Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!”
Dzięki świadectwu ewangelicznemu możemy raz jeszcze przypomnieć sobie te właśnie słowa z modlitwy Jezusa wypowiedzianej w Getsemani, po zakończeniu Ostatniej Wieczerzy i przed rozpoczęciem Jego męki. Słowa modlitwy, w których wyczytujemy gotowość spełnienia woli Ojca, gotowość przyjęcia tego wszystkiego, co będzie Jego udziałem w godzinach Jego cierpienia i śmierci, w czasie szczególnej ofiary podjętej dla nas i naszego odkupienia. Chrystus Pan wyraża Swą gotowość podążania tą drogą, bo w tym celu przyszedł na świat. Podąża tą drogą konsekwentnie, bo sam umiłował nas „do końca”, jak pisze o tym św. Jan w IV Ewangelii. Wyraża Zbawiciel gotowość podążania tą drogą, bo tak pragnie Ojciec. Jednocześnie w ten sposób uczy nas podobnej gotowości podążania za wolą Boga, uczy nas posłuszeństwa Temu, który jest naszym Ojcem w niebie. Posłuszeństwo to musi się wiązać ze świadomością o Bożej miłości dla nas i o tym, że On wskazuje nam najlepszą dla nas drogę, choć może nie zawsze potrafimy to sobie uświadomić i to zrozumieć. Przeżywając dziś święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – uczmy się tej właśnie drogi postępowania, uczmy się tej zgody na pełnienie w codzienności życia tego, czego uczy nas Bóg.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version