Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

9 czerwca 2017

PIĄTEK DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 12,35-37

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:
«Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje».
Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał.

 

     „A wielki tłum chętnie Go słuchał.”
Takim krótkim zdaniem zaznacza św. Marek, autor drugiej Ewangelii kanonicznej fakt słuchania nauczania Jezusa przez wielu ludzi, którzy wokół Niego się gromadzili gdziekolwiek wygłaszał Swe słowo. Przychodzili do Chrystusa, by słuchać Jego przypowieści, przychodzili prosić o uzdrowienie z różnych chorób i dolegliwości. Chętnie słuchano Jezusa nauczającego. A my? Jak słuchamy Jezusa, naszego Pana? Czy słuchamy Go chętnie? Może odpowiemy, że nie mamy dziś tej możliwości, którą mieli Piotr, Andrzej, apostołowie czy inne osoby, które mogły widzieć Jezusa i Go słuchać; ci, którzy mogli spotkać Chrystusa w czasie Jego ziemskiej działalności, kiedy wędrował z Dobrą Nowiną po ziemi palestyńskiej. Ale możemy przecież słuchać Jezusa kiedy do nas mówi. Mówi bowiem podczas liturgii; mówi, kiedy bierzemy do ręki księgę Pisma św. i czytamy słowo Boże tam zapisane; mówi, kiedy wsłuchujemy się w Jego głos mówiący w sercu podczas modlitwy. Tylko trzeba, byśmy chcieli Go słuchać. A słuchać Boga – to oznacza również bycie Mu posłusznym, to oznacza postępować według wskazań tych słów, które On do nas kieruje. „Wielki tłum chętnie Go słuchał” – mówi nam Ewangelista. A my? Czy chętnie słuchamy? Kiedy Bóg mówi, nie gardźmy Jego słowem. Słuchajmy i starajmy się żyć według słowa usłyszanego.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version