Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

14 czerwca 2017

ŚRODA DZIESIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

 

     „Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”
Słuchając słów Jezusa o wielkości w królestwie niebieskim chciałoby się powiedzieć: Tak, Panie, ja chcę być wielki. Wskazuj mi wiec drogę. A on w odpowiedzi poucza nas słowami dzisiejszej Ewangelii. On nam wskazuje drogę. Jest to droga wypełniania przykazań i uczenia ich wypełniania. Droga przykazań, droga wskazana nam przez Boga jako droga dobra. A przykazania te znamy bardzo dobrze. Znamy z naszego pacierza wyuczonego jeszcze w domu rodzinnym, znamy z katechezy, z przygotowań do Pierwszej Komunii św. i sakramentu bierzmowania. Znamy i pewnie potrafimy je dość płynnie wyrecytować. Czy jednak zachowujemy ich treść? Czy staramy się według tych wskazań żyć na co dzień? Warto by było zatrzymywać się przy tych słowach, przy każdym z przykazań, by zastanawiać się nad ich treścią. Trzeba nam ciągle na nowo powracać do słów Bożych przykazań – aby coraz lepiej rozumieć i wypełniać. A do tego także i druga część wskazania Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „uczy wypełniać”. Jako rodzice, jako nauczyciele, wychowawcy – mamy w szczególny sposób uczyć wypełniać przykazania Boże. Ale i każdy z nas, przez przykład dawany innym, powinien być kimś, kto uczy wypełniania Bożych przykazań. „Kto wypełnia je i uczy wypełniać”... Czy rzeczywiście tak czynimy?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version