Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

21 czerwca 2017

ŚRODA JEDENASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

 

     „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli...”
Bardzo zdecydowane ostrzeżenie ze strony Jezusa, który każe nam się zastanowić nad motywacją naszych dobrych uczynków. Bywa bowiem tak niejednokrotnie, że czynimy coś dobrego, ale zasadniczym motywem takiego postępowania jest to, by inni nas widzieli, by nas dobrze oceniali, by nas chwalili: naszą dobroć, wspaniałomyślność, hojność. A wtedy w pewnym sensie dobro przez nas czynione „blednie”, bo to, co jak się wydaje, powinno być dobrem realizowanym bezinteresownie, z miłości – staje się czynem bazującym na egoizmie, na poszukiwaniu pochwał, na chęci zabłyśnięcia. Spróbujmy przypatrzeć się naszym dobrym uczynkom, tym uczynkom, o których Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Nasza modlitwa, a więc czas zarezerwowany dla Boga w codziennym życiu, na rozmowę z Nim, na słuchanie Jego głosu. Nasz post: nie tylko związany z niejedzeniem potraw mięsnych, ale wszelkie nasze wyrzeczenia ofiarowane Bogu. I nasza jałmużna, a więc dzielenie się z bliźnimi tym, co mamy, czym możemy się podzielić. Czy takie uczynki są obecne w naszym życiu? Jeśli nie, to czas, by o nich pomyśleć. Bo one są częścią życia chrześcijańskiego. Ale pamiętajmy też o tym, co mówi Jezus: nie czyńmy tych dobrych uczynków po to, by nas widziano i chwalono...

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version