Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

22 czerwca 2017

CZWARTEK JEDENASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

 

     „Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz...”
Podaje nam Jezus wzór modlitwy, modlitwy codziennej, modlitwy Jego uczniów. Tekst ten bardzo dobrze znamy. Każdy uczy się modlitwy „Ojcze nasz”, już w dzieciństwie, jako jedną z pierwszych modlitw. Powtarzamy ją codziennie: w pacierzu, w modlitwie różańcowej, uczestnicząc we Mszy św. czy odmawiając modlitwę brewiarzową. Dobrze by było jednak z uwagą wypowiadać te słowa, z coraz większą uwagą i starannością – bo tekst ten ma tak wielkie bogactwo treści, jako nauka tego, jak powinna wyglądać nasza modlitwa, każda modlitwa. Chociażby jej pierwsze dwa słowa: „Ojcze nasz”. Popatrzmy: Jezus mówi, byśmy do Boga zwracali się jako do Ojca. Nasza relacja z Bogiem, nasze słowa do Niego kierowane, nasze zaufanie i zasłuchanie w Jego słowa – powinny wypływać z pamięci o tym, że Bóg jest naszym, kochającym nas Ojcem, a my Jego dziećmi. Ale też Jezus nam mówi, byśmy w modlitwie zwracali się do naszego Ojca (nie mojego), a więc ja staję przed Bogiem prosząc nie tylko w swoich intencjach, ale staję przed Tym, który jest naszym wspólnym Ojcem. I mam w modlitwie pamiętać o moich braciach i siostrach, o tych, dla których On również jest Ojcem. „Ojcze nasz”: spróbujmy tak bez pośpiechu modlić się tymi słowami i następnymi słowami modlitwy, której Jezus nas nauczył, byśmy mogli się też zastanowić nad tym, co mówimy do naszego Ojca w niebie.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version