Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

26 czerwca 2017

PONIEDZIAŁEK DWUNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 7,1-5

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: «Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka», gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.

 

     „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.”
Przestroga Jezusa wypowiedziana przez Niego, jak zapisał ją nam św. Mateusz w tzw. Kazaniu na górze, pozostaje wciąż aktualna, aktualna także dla nas żyjących współcześnie. Unikać powinniśmy osądzania bliźnich, osądzania ich postaw, zachowania, decyzji. My jednak tak łatwo potrafimy wypowiadać swoje sądy: obmawiamy, krytykujemy, osądzamy, potępiamy. Musimy przecież nieustannie pamiętać o tym, że często nie znamy wszystkich motywów decyzji czy działań drugiego człowieka, a bez tego trudno dać obiektywną ocenę. A przecież bywa niejednokrotnie tak, że coś przysłania nam możliwość właściwego patrzenia na bliźniego i jego zachowania (mówi Jezus o tym, że w naszym oku może być „belka”, a więc coś o wiele większego, poważniejszego niż „drzazga” w oku brata). Wszelkie doskonalenie świata, otoczenia, bliźnich, wszelka praca nad poprawianiem musi się rozpoczynać od nas samych. To my musimy pytać się samych siebie o to, co my mamy zmienić w swoim postępowaniu codziennym. A nasza praca nad sobą, nasze wysiłki, byśmy sami stawali się lepsi, nasze dobre świadectwo – może pociągnąć innych do tego, by podobnie czynili. „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.” Panie Boże, broń nas przed pochopnym osądzaniem naszych braci i sióstr spotykanych na drogach naszej codzienności!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version