Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

29 czerwca 2017

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

     „Tyś jest Mesjasz, Syna Boga żywego.”
Oddajemy dziś cześć dwom wielkim Apostołom: św. Piotrowi i św. Pawłowi. Obchodzimy dzień ich uroczystości i jednocześnie odwołujemy się do ich biografii i świadectwa wiary. O świadectwie św. Piotra słyszymy m.in. w dzisiaj czytanym fragmencie z Ewangelii według św. Mateusza. Piotr, który daje jasną i jednoznaczną odpowiedź na pytanie postawione przez Jezusa: „Za kogo wy Mnie uważacie?”. Piotr, który w imieniu całego grona Dwunastu daje świadectwo o Jezusie. Piotr, który w imieniu wszystkich uczniów daje świadectwo swej wiary. I poprzez pokolenia kolejni następcy św. Piotra, biskupi Rzymu dawali to świadectwo w imieniu Chrystusowych uczniów. Dziś to świadectwo daje papież Franciszek – ten, który głosi Boże słowo, głosi Chrystusa ludziom całego świata. Odwołując się do tego świadectwa, trzeba nam również je przyjąć i przekazywać innym. Przyjmując dar wiary każdy człowiek wierzący przyjmuje też obowiązek bycia świadkiem tej wiary dla bliźnich. Przez kolejne pokolenia w Kościele św. świadectwo wiary dotarło do nas, świadectwo głoszone przez Piotra, Pawła, przez Apostołów, ich współpracowników i następców. Przyjmijmy to świadectwo o Chrystusie i Jego Dobrej Nowinie – i nieśmy to świadectwo innym. Św. Piotr i św. Paweł, wielcy świadkowie i głosiciele Chrystusowego orędzia niech się za nami wstawiają, byśmy to zadanie dobrze wypełniali.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version