Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

3 lipca 2017

ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA

J 20,24-29

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

 

     „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”
Tomasz, patron dnia dzisiejszego, nie potrafił uwierzyć zapewnieniom swoich towarzyszy o tym, że Jezus żyje, że powstał z martwych, że widzieli Go żywego, że z nimi rozmawiał. Twierdził, że musi Go zobaczyć, że musi dotknąć się Jego ran. I tak Jezus przychodzi raz jeszcze do tego grona uczniów wtedy, kiedy Tomasz jest z nimi, i zaprasza go do tego, by rzeczywiście „dotknął”, „włożył rękę”, by mógł pokonać swoje wątpliwości. Tomasz wtedy wypowiada swe wyznanie wiary przed Jezusem: „Pan mój i Bóg mój”. W odpowiedzi Jezus mówi o tym, że błogosławieni są ci, którzy uwierzyli, którzy wierzą – mimo niewidzenia. Zobaczmy, jak te słowa odnoszą się do nas. My nie oglądaliśmy Jezusa po Zmartwychwstaniu, nie spotkaliśmy Go podczas Jego publicznej działalności, nie słuchaliśmy Jego nauk, nie widzieliśmy Jego cudów... Jezus mówi do nas: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Ale: na ile tak naprawdę wierzymy? Na ile tak naprawdę chcemy wierzyć w prawdziwość zmartwychwstania Chrystusa? Na ile chcemy wierzyć Jezusowi, Synowi Bożemu? Powtarzamy nasze wyznanie wiary uczestnicząc we Mszy św. niedzielnej i przy codziennym pacierzu. Czy jednak tym słowom towarzyszy nasze serce? Czy tym słowom naprawdę towarzyszy nasza wiara? Zastanówmy się nad tym.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version