Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

3 sierpnia 2017

CZWARTEK SIEDEMNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 13,47-53

Jezus powiedział do tłumów:
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

 

     „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.”
Obraz zarzucanej sieci był na pewno obrazem łatwym do wyobrażenia dla tych spośród apostołów, którzy z zawodu i wcześniej wykonywanej pracy byli rybakami. Powołując ich Jezus im powiedział, że maja być „rybakami ludzi”. Dając świadectwo o Jezusie, głosząc Jego naukę, niosąc ją „aż po krańce ziemi” mieli za zadanie docierać do jak największej liczby osób, aby dać im szansę poznania słów i czynów Jezusa, poznania przede wszystkim tego, że On jest oczekiwanym Mesjaszem, Odkupicielem świata dzięki złożonej przez Siebie ofiary na Golgocie. To zadanie „zarzucania Bożej sieci” poprzez dawanie świadectwa o Dobrej Nowinie przejmowały kolejne pokolenia uczniów Jezusa, aż po współczesne czasy. Dziś my jesteśmy zobowiązani do tego, by uczestniczyć w misyjnym zadaniu Kościoła św. W szczególny sposób zadanie to realizują misjonarze: duchowni i świeccy, mężczyźni i kobiety, także ludzie wykonujący różne zawody i mający różnego typu wykształcenie – którzy pracują na terenach misyjnych czy też np. realizują tzw. misyjny wolontariat. Każdy z nas może to dzieło wesprzeć: przekazanymi środkami finansowymi, modlitwą w intencji misji i misjonarzy, ofiarowanie Bogu swoich cierpień w tej intencji... Nie zapominajmy o naszej odpowiedzialności za sprawy misji prowadzonych przez Kościół św.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version