Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

9 sierpnia 2017

ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN)

Mt 25,1-13
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną».
Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam».
Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

 

     „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.
Czytamy przypowieść Jezusa dziś nam przekazaną we fragmencie Ewangelii o pannach roztropnych i nierozsądnych w perspektywie konieczności bycia gotowymi na spotkanie z Chrystusem, Sędzią żywych i umarłych (jak o nim mówimy w wyznaniu wiary). Nie znamy momentu kresu naszego życia doczesnego, nie znamy momentu, w którym trzeba nam będzie stanąć przed Jezusem, aby wtedy zdać sprawę z tego, jak przeżyliśmy nasze ziemskie życie, jak realizowaliśmy zadania chrześcijańskiego powołania, jak wykorzystaliśmy dary, talenty, charyzmaty, które Bóg nam przekazywał w ciągu lat naszego życia na tym świecie. Jednak gotowość na przyjście Pana, gotowość na spotkanie z Nim – to także nasza codzienna gotowość i pragnienie spotkania Jezusa. Mamy możliwość spotkać się z Nim przez czas poświęcony na osobistą modlitwę. Mamy możliwość spotkania Go przez lekturę słowa Bożego zapisanego na kartach Biblii. Możemy spotkać Go udając się do świątyni, by uczestniczyć w Ofierze Mszy św. czy też po to, by zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w tabernakulum czy w monstrancji. Czy pamiętamy o tym, że możemy Jezusa spotykać na drogach naszego życia? Czy pamiętamy, że On chce z nami się spotykać? Czy jesteśmy gotowi i czy dążymy do tego, by Go spotkać? Zadajmy sobie te pytania.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version