Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

16 sierpnia 2017

ŚRODA DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 18,15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

 

     „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.”
Wskazuje nam oto Jezus właściwą kolejność załatwiania spraw związanych z naszymi bliźnimi. „Upomnij w cztery oczy”: a więc, przede wszystkim załatwiaj sprawę z samym zainteresowanym. Jeśli uważasz, że w jakiś sposób twój bliźni skrzywdził cię, źle cię potraktował, „zgrzeszył przeciw tobie” (jak mówi Jezus) – przede wszystkim rozmawiaj z nim. A jakże często zdarza się, że zaczynamy z zupełnie innej strony. Sytuacja taka staje się punktem wyjścia do obmowy, do plotek, do opowiadania na wszystkie strony i wszystkim o tym, jakiej to przykrości doznaliśmy. Staje się to przyczyną wieloletniego nieraz zagniewania i milczenia w oczekiwaniu na to, że to ta druga strona powinna zrobić pierwszy krok... Niejednokrotnie uruchamia się procedury sądowe składając pozwy i odwołania – a przecież wielokrotnie można by te sprawy spróbować uregulować bez tych wszystkich zabiegów... „W cztery oczy”, czyli na płaszczyźnie tych, którzy są bezpośrednio zainteresowani, ale też w duchu chrześcijańskim, z miłością – może nieraz z gotowością przebaczenia i szukania kompromisowych rozwiązań... Tak, jak przystało ludziom ochrzczonym, którzy są dziećmi Bożymi, którzy są w Chrystusie braćmi i siostrami. „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie (...) ”: jak rozwiązujemy takie sprawy w naszym życiu?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version