Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

17 sierpnia 2017

CZWARTEK DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 18,21-19,1

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

     „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?”
Szymon Piotr próbuje znaleźć odpowiedź na bardzo konkretne pytanie o granice przebaczania drugiemu człowiekowi. Bo, tak przynajmniej sądząc po ludzku, chyba być powinny jakieś granice tej właśnie ludzkiej cierpliwości, wspaniałomyślności w sytuacji, gdy ciągle na nowo zostajemy w jakiś sposób skrzywdzeni przez naszego bliźniego, szczególnie jeśli jest to ta sama osoba, która ciągle na nowo czyni nam źle... Apostołowi chyba wydaje się, że i tak wysoko postawił poprzeczkę, jeśli mówi o przebaczeniu „aż 7 razy”. Pan Jezus jednak podnosi jeszcze wyżej tę poprzeczkę mówiąc „aż 77 razy”, a więc: przebaczać bez ograniczeń, bez liczenia ile to już razy było... Przebaczenie, które ma swe źródło w miłości dla drugiego człowieka, przebaczenie, które wynika z myśli o tym, że my sami przebaczenia, Bożego przebaczenia tak bardzo potrzebujemy. Przecież modlimy się: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Przebaczenie, które nie jest tolerancją dla zła czynionego przez drugiego człowieka, ale okazaniem serca bliźniemu. Z serca przebaczyć swemu bratu – jakże łatwo te słowa powiedzieć. Jednak, często jakże trudno je realizować. Panie Boże, dopomóż nam, byśmy zawsze potrafili tak czynić, jak Ty tego pragniesz.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version