Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

18 sierpnia 2017

PIĄTEK DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 19,3-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”
On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.
Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?”
Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.
Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”.
Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje”.

 

     „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.”
Dzisiejsza liturgia słowa zachęca nas do przypomnienia sobie prawdy o małżeństwie. Dwoje ludzi ślubujących sobie wzajemnie miłość, wierność, uczciwość małżeńską, bycie ze sobą „aż do śmierci” – zostaje przez Boga złączonych sakramentalnym węzłem, którego nikt nie może rozwiązać. Przypomnienie tej prawdy niech będzie dla nas dziś okazją do szczególnej refleksji i modlitwy. Naszą prośbą skierowaną od Boga w sposób szczególny ogarnijmy tych, którzy się przygotowują do zawarcia związku małżeńskiego w najbliższym czasie – by z pomocą Bożą potrafili dobrze przygotować się do tego jakże ważnego momentu w ich życiu. Obejmijmy też modlitwa naszą tych, którzy zawarli sakramentalny związek, by z pomocą Pana potrafili budować owocnie swoje wspólne życie, swój wspólny dom – i byli świadkami chrześcijańskich wartości dla siebie nawzajem, dla swych dzieci i dla innych osób spotkanych w życiu. Nasza pamięć w modlitwie niech dotyczy tych także, którzy przezywają trudności w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym, by Chrystus dopomógł im pokonać stojące przed nimi trudności, by potrafili dochować te zobowiązania, które sobie wzajemnie ślubowali przed Bogiem i Kościołem. O coraz głębsze zrozumienie znaczenia małżeńskiej miłości i zadań stojących przed małżonkami chrześcijańskimi – dla wszystkich nas – prośmy w pokornej modlitwie.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version