Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

21 sierpnia 2017

PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 19,16-22

Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”
Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”.
Zapytał Go: „Które?”
Jezus odpowiedział: „Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”.
Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”
Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”.
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

 

     „(...) jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.”
Raz jeszcze Jezus wskazuje nam przykazania jako drogowskazy życia codziennego. Uczymy się przykazań wraz z innymi częściami pacierza katechizmowego jeszcze jako małe dzieci w domu, przypominamy sobie ich treść przed I Komunią św. czy bierzmowaniem. Później może jednak je nieraz zapominamy, z modlitwą bywa różnie... Ale kiedy dziś słyszymy to wskazanie tak bardzo wyraźne: „... jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.” – powinniśmy czuć się w sposób szczególny wezwani do tego, by taką właśnie drogą iść. Zachować przykazania: by tak czynić, to przede wszystkim trzeba sobie je przypomnieć – i ciągle na nowo je przypominać. Stąd mają one swe miejsce w pacierzu: byśmy przypominali sobie ich treść codziennie. Warto też czynić to z uwagą, bez pośpiechu, z zastanowieniem przy każdym zdaniu, przy każdym przykazaniu. A to po to, by zastanowić się nad treścią każdego z zobowiązań. Zastanowić się nad tym, czy ja naprawdę zachowuję każde z nich; czy ja rzeczywiście żyję według przykazań Bożych; czy te Boże słowa są drogowskazem dla mego życia. Bo można na „5” czy nawet na „6” zaliczyć u swego katechety egzamin – czy jednak te przykazania w życiu staram się realizować? Spróbujmy dziś (i każdego dnia w twoim życiu) zatrzymać się przy treści przykazań Bożych, by się zastanowić: czy je w życiu wypełniamy?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version