Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

22 sierpnia 2017

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

     „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Pytanie Maryi postawione archaniołowi w związku z tym, co on Jej wcześniej przedstawił jako słowo Boga, jako wolę Bożą względem niej. To pytanie nie jest pytaniem wyrażającym wątpienie czy brak wiary w to, co słyszy. Jest to pytanie, w którym Maryja wyraża pragnienie poznanie tego, w jaki sposób Bóg będzie realizował Swe słowo, aby jednocześnie Ona mogła wiedzieć jak Ona sama ma wypełnić to, czego Bóg od Niej oczekuje. Takiej postawy uczy nas nasza Matka i Królowa – a dziś właśnie obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Uczy nas Maryja wsłuchiwania się w Boże słowo, by je jak najlepiej poznawać, poznawać to, co Pan chce nam powiedzieć. A w tym słowie trzeba nam odnajdywać także wskazania dla naszego życia i postępowania, dla realizowania naszego chrześcijańskiego powołania, dla realizowania tych zadań, które spoczywają na nas, zgodnie z wolą Bożą. Dlatego też wsłuchując się w Boże słowo możemy tę wolę Bożą poznawać, aby ją następnie jak najlepiej móc wypełniać. Otwierajmy nasze serca na słuchanie Pana w czasie liturgii Mszy św., w czasie naszej osobistej codziennej modlitwy, ale także biorąc do ręki Pismo św., aby coraz lepiej poznawać to, co Pan do nas mówi. A słuchając czy czytając stawiajmy także często pytanie: co chcesz, abym ja czynił, Panie?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version