Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

24 sierpnia 2017

ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

J 1,45-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.
Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”
Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”
Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”
Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

 

     „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”
Takie wyznanie wiary wypowiada Natanael, znany lepiej pod imieniem Bartłomiej, apostoł, którego święto dziś obchodzimy. Takie wyznanie wypowiada przed Jezusem, który mówi o tym, że widział go wcześniej pod drzewem figowym. Nie wiemy dokładnie o czym mówił Jezus; wystarczy jednak, że wiedział i zrozumiał ten, do którego Jezus te słowa skierował. Zrozumiał, że Ten, który do niego to mówi, jest Synem Bożym, jest Królem Izraela. I to swoje przekonanie, swoje wyznanie natychmiast głośno wypowiada. To tylko jedno świadectwo o Jezusie dane przez apostoła. Natanael i pozostali z grona apostolskiego wielokrotnie dawali świadectwo o Chrystusie, szczególnie spełniając mandat misyjny: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. To świadectwo dawali także inni: współpracujący z apostołami, ich następcy, kolejne pokolenia ludzi wierzących w Chrystusa i tę swoją wiarę głoszący innym. To świadectwo mamy my także dawać w czasach nam współczesnych wobec tych, których spotykamy. Wdzięczni Bogu za to świadectwo ewangeliczne, które sami otrzymaliśmy, mamy nieść innym tę naukę, mamy innym swoim życiem ukazywać naszą wiarę w Jezusa, Syna Bożego, Króla wszechświata. Panie Jezu, dopomóż nam, byśmy na wzór św. Bartłomieja i innych apostołów byli odważnymi Twoimi świadkami w dzisiejszym świecie.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version