Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

25 sierpnia 2017

PIĄTEK DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

 

     „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
Jezus odpowiada na pytanie o „największe” przykazanie, Pytanie, które w kontekście mnogości przepisów znanych ludowi ST, miało swoje znaczenie. Odpowiedź bowiem pozwoliłaby na ułożenie tych wszystkich zobowiązań według jakiejś hierarchii ważności... Jezusowa odpowiedź jest jednak ważna także i dla nas. Najważniejsze przykazanie – to przykazanie miłości. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. „Będziesz miłował Pana Boga swego...” – tak, bo jak można inaczej? Bóg darzy nas Swoją miłością i tego ciągle doświadczamy w naszym życiu. Jeśli więc On darzy nas miłością – w odpowiedzi powinniśmy miłować Boga. A jeśli będziemy mieli w sercu miłość dla Boga, to znajdziemy czas na modlitwę, znajdziemy możliwość bycia na niedzielnej Mszy św., weźmiemy do ręki Pismo św. Jeśli w naszym sercu będzie miłość dla Boga, to będziemy starali się realizować Jego naukę, zawartą w przykazaniach. „Będziesz miłował bliźniego swego...” – kto będzie nosił w sercu miłość dla swoich bliźnich, będzie realizował wszystkie przykazania uczące nas właściwego odniesienia do drugiego człowieka. Człowiek miłujący bliźniego czci rodziców, nie zabija, nie cudzołoży, nie kradnie, nie mówi fałszywego świadectwa, nie pożąda... Człowiek miłujący Boga i bliźniego zachowa całą naukę daną mu przez Pana. Zapytajmy siebie samych: czy miłujemy?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version