Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

28 sierpnia 2017

PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKLEGO

Mt 23,1.13-22

Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: «Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą». Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: «Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą». Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada”.

 

     „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy (...)”
Bardzo mocno brzmią te słowa. Brzmią bardzo mocno, jeśli weźmie się pod uwagę, że Jezus jest miłosiernym Zbawicielem i czytając karty Ewangelii dostrzegamy jak wielokrotnie i w różnoraki sposób okazywał Swe serce w szczególności tym, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji, którzy doświadczali różnego rodzaju cierpień i przeciwności. Jednak w zdecydowany sposób Jezus przeciwstawiał się postawie obłudy w zachowaniu tych, którzy Go słuchali. Właśnie faryzeuszy i uczonych w piśmie nazywa, jak słyszymy, obłudnikami. I od razu pierwszy zarzut pod ich adresem jest taki: „zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą”. Nie pozwalają wejść – bo utrudniają innym zdążanie do królestwa niebieskiego, bo na drodze stawiają przeszkody, zobowiązując do zachowania różnych przepisów i zasad, których w końcu jest tak wiele i są tak drobiazgowe, że trudno je wszystkie zachować... Utrudniają zdążanie do królestwa niebieskiego, bo sami nie dają dobrego przykładu, który by można naśladować. Choć sami znajdujemy się w innej sytuacji – my również możemy naszą postawą, naszym zachowaniem stawać się dla kogoś przeszkodą w drodze do Boga. Przeszkodą przez dawane zgorszenie, przez namowę do grzechu, przez zły przykład. Oby tak nigdy nie było!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version