Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

31 sierpnia 2017

CZWARTEK DWUDZIESTEGO PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 24,42-51

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga», i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 

     „(...) bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”
Słowa Jezusa mówiące o gotowości ludzkiej na Jego przyjście, na spotkanie z Nim, na to, by stojąc przed Nim zdać sprawę z tego, jak się przeżyło swoje życie tu, na ziemi. Może nieraz słuchając tych słów nie próbujemy ich odnieść do siebie samych, do naszego własnego życia. Może myślimy o tym w kategoriach: „kiedyś to nastąpi, ale za ileś lat...”; „jeszcze jestem stosunkowo młody, nie muszę więc myśleć o takich sprawach...”. Jednak różne wydarzenia, o których dowiadujemy się ze środków przekazu, wydarzenia, które niejednokrotnie także mają miejsce na naszych oczach, wydarzenia, które dotyczą osób nam znanych... – są przyczyną nagłej śmierci, nagłego odejścia na spotkanie z Sędzią żywych i umarłych. Dlatego też słowa Chrystusa są dla nas wezwaniem do pamięci o tym, że mamy być gotowi na to szczególne, ważne spotkanie ze Zbawicielem. Ale ta gotowość dla uczniów Pana, dla tych, którzy starają się żyć według nauki Ewangelii, powinna być złączona nie ze strachem, lecz z nadzieją, z ufnością pokładaną w prawdę słów Jezusa o królestwie niebieskim, o domu Ojca, w którym Chrystus przygotował nam miejsce. A ty – czy pamiętasz o Chrystusowym wezwaniu do czuwania? Czy jesteś gotów, by stanąć przed Nim? Warto sobie zadać to pytanie.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version