Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

4 września 2017

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO

J 2,13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”.
Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

 

     „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska.”
Słowa Jezusa na temat tego, co działo się na dziedzińcu Świątyni. Wyrażają troskę o dom Ojca, miejsce spotkania człowieka z Bogiem, miejsce szczególnej modlitwy. Czytamy te słowa dziś w kontekście przeżywanej w naszej diecezji rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Łomży. Obchód tej rocznicy jest przypomnieniem dla nas o tym, że katedra diecezji jest szczególnym miejscem naszego spotkania z Bogiem. Jest to miejsce m.in. uroczystych liturgii celebrowanych przez pasterza diecezji, miejsce udzielania święceń. Jest miejscem, które powinno być dla każdego z wiernych naszej diecezji szczególnie ważne i bliskie. Obchodząc jednak dzisiejsze święto, chcemy również pamiętać o diecezjalnym Kościele, który stanowią wszyscy wierni mieszkający na terenie tej diecezji, którym przewodzi biskup diecezji, bp Janusz. To biskup pomocniczy i biskup senior, to kapłani i osoby życia konsekrowanego, to klerycy seminarium, to wierni poszczególnych parafii, poszczególne rodziny, osoby gromadzące się w naszych kościołach, by oddawać cześć Bogu. O całej tej wspólnocie diecezjalnej chcemy pamiętać w szczególny sposób w dniu rocznicy poświęcenia naszej katedry i polecamy tę wspólnotę miłosiernemu Bogu, wypraszając łaski potrzebne dla nas samych i dla naszych braci i sióstr w Kościele Łomżyńskim.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version