Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

6 września 2017

ŚRODA DWUDZISTEGO DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 4,38-44

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.
I głosił słowo w synagogach Judei.

 

     „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany.”
W ten sposób Jezus mówi o zadaniu, które przed Nim stoi. On przyszedł na świat przynosząc ludziom Dobrą Nowinę, Ewangelię o królestwie Bożym. Jego pragnieniem jest, by ta nauka docierała do jak największej liczby ludzi, do mieszkańców poszczególnych miejscowości Palestyny. Stąd podjął On czas Swej publicznej działalności, podjął wędrówkę, był ciągle w drodze, by móc ze Swoim nauczaniem docierać do ludzi, którzy gromadzili się by Go słuchać. Dlatego nie pozostaje w Kafarnaum, choć prosili Go o to mieszkańcy. Możemy powiedzieć, że pragnienie Jezusa, by Jego nauka docierała do ludzi jest wciąż aktualne. Realizację tego zadania przekazał On Kościołowi św., wszystkim Swoim uczniom, wszystkim ochrzczonym. Naszym zadaniem jest nieść Jego słowo, Jego Ewangelię, Jego naukę w różne miejsca i sytuacje naszej codzienności. Mamy być świadkami Jego nauczania wobec różnych ludzi, których spotykamy na drogach naszej codzienności. My też – odnosząc się do słów Jezusa – „musimy głosić” słowo Boże, które nam zostało powierzone. Podejmujmy więc ten wysiłek w naszym codziennym życiu, by ta powinność, to zadanie spoczywające na nas jak najlepiej realizować w każdym miejscu, w którym się znajdziemy i wobec każdej osoby, którą spotkamy.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version