Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

8 września 2017

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Mt 1,18-23

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.

 

     „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.
Oto Ewangelista, św. Mateusz, powołuje się na słowa z księgi proroka Izajasza, mówiąc swoim czytelnikom, że w osobie Jezusa spełnia się to Boże słowo przekazane przez proroka. Jezus jest naprawdę Emmanuelem, a więc jest (jak możemy przetłumaczyć to imię hebrajskie) „Bogiem z nami”. I tak jest rzeczywiście: Jezus jest bowiem Bogiem, On jest Synem Bożym. On przyjął naturę ludzką, On zamieszkał pośród ludzi przez Wcielenie i Narodzenie w Betlejemskiej stajence. On jest rzeczywiście Bogiem-z-nami także, bo realizuje to, co nam obiecał nam przed Swoim Wniebowstąpieniem: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. On jest Emmanuelem, bo mówi do nas przez Swoje słowo, bo przychodzi do nas podczas Mszy św., kiedy chleb i wino ofiarowane Bogu stają się Jego Ciałem i Krwią. On jest z nami, albowiem w Najświętszym Sakramencie w tabernakulum czy w monstrancji wystawiony – oczekuje na nas w naszych kościołach i kaplicach. On także jest z nami, bo mówi o tym, że to, co uczynimy (lub nie uczynimy) jednemu z naszych braci, to tak, jakbyśmy to uczynili (lub nie) Jemu samemu. Jezus – Emmanuel – Bóg z nami. Bóg jest z nami i nam towarzyszy na naszych codziennych drogach życia. Czy o tym pamiętamy?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version