Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

9 września 2017

SOBOTA DWUDZISTEGO DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 6,1-5

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?”
Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”.
I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

 

     „Syn Człowieczy jest panem szabatu.”
Szabat. Dzień święty, jeden dzień w tygodniu przeżywany w szczególny sposób przez Naród Wybrany. Dzień odpoczynku, ale i szczególnej modlitwy, oddawania czci Bogu, Stworzycielowi świata i człowieka oraz Wybawicielowi z niewoli egipskiej. Jako chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa także przeżywamy jeden dzień każdego tygodnia jako dzień szczególny, dzień święty, dzień modlitwy i pamięci o Bogu. Tym dniem jest niedziela, dzień Zmartwychwstania Pana, dzień zstąpienia Ducha Świętego na Maryję i uczniów Jezusa zgromadzonych na modlitwie. W tym dniu każdego tygodnia chcemy nie tylko odpocząć po trudach pracy czy nauki minionego tygodnia i nabrać sił do czekających nas nowych zadań i obowiązków. Jest to dzień, w którym jako Kościół św. mamy gromadzić się na wspólne świętowanie zwycięstwa Chrystusa, na wspólne przeżywanie Ofiary Eucharystycznej. W tym dniu dobrze by było poświęcić także więcej naszego czasu na pogłębienie własnej relacji z Bogiem. Pomocą w tym może być osobista modlitwa, spotkanie ze słowem Bożym poprzez czytanie Pisma św., chwile poświęcone na lekturę prasy czy książki religijnej. Warto czas ten wykorzystać także na spotkania w gronie rodzinnym, w kręgu krewnych czy znajomych. Spróbujmy w tym kontekście zastanowić się i zadać sobie pytanie: jak przeżywamy nasz dzień święty?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version