Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

14 września 2017

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

J 3,13-17

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

 

     „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”
Te słowa Jezusa, które są zapisane w III rozdziale Ewangelii wg św. Jana – a które czytamy dziś, w święto Podwyższenia Krzyża św. – w bardzo zwięzły sposób wyrażają jakże głęboka prawdę. „Bóg umiłował świat”: tak, bo Bóg jest Miłością, Bóg darzy nas, którzy jesteśmy Jego dziećmi, Swoją miłością. Wyrazem tej miłości jest to, że „dał Syna Swego Jednorodzonego”. Jezus, Jego Syn, Syn Boży, stał się Człowiekiem, przyjął naszą naturę ludzką, podobny do nas „we wszystkim oprócz grzechu”. Jezus narodził się w Betlejemskiej stajence, by potem złożyć Siebie w ofierze na ołtarzu Krzyża. Złożył Siebie w ofierze, by dokonać naszego Odkupienia, by pojednać nas z Ojcem – w ten sposób ukazuje nam Bożą miłość. A Krzyż, na który dziś szczególnie spoglądamy, jest przypomnieniem, potwierdzeniem tej miłości Boga dla nas, miłości Boga dla ciebie. Dlatego nasze spojrzenia na krzyż, każde spojrzenie na znak naszego Odkupienia, każde twoje spojrzenie na ten znak Bożej miłości niech będzie dla ciebie przypomnieniem o tym, że Bóg tak nas miłuje, że Bóg tak ciebie miłuje. Każde twoje spojrzenie na krzyż niech ci to przypomina. A to przypomnienie niech cię prowadzi do tego, by Bogu dziękować za tę Jego miłość.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version