Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

18 września 2017

ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA

Łk 2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

 

     „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”
Maryja i Józef odnajdują dwunastoletniego Jezusa w Świątyni w Jerozolimie po trzech dniach poszukiwań, zmartwień i niepewności o Jego los. A jednocześnie usłyszeli od Niego dziwnie brzmiące słowa mówiące o tym, że przecież powinni byli wiedzieć, że On powinien być, że On jest do odnalezienia w tym, co należy do Ojca, do Boga. W tym wypadku do Boga należał Dom Boży, Świątynia w Jerozolimie. To miejsce, w którym człowiek szuka Boga. Świątynia bowiem to miejsce modlitwy, to miejsce spotkania z Bogiem, miejsce słuchania Jego nauki. Czy ja pamiętam o tym, że mogę spotkać Jezusa w Domu Bożym, w świątyni, w kościele? Przecież kościół – to miejsce celebrowania Najświętszej Ofiary, podczas której Jezus do nas mówi przez Swoje słowo i obdarza nas Ciałem i Krwią Swoją w Eucharystii. Podczas Mszy św. On jest obecny pośród uczestniczących w niej, bo wtedy On uobecnia Swoją Ofiarę złożoną za nas. Tam, w Świątyni, w tabernakulum czeka na nas Jezus, z którym możemy się spotkać w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu. Czy wiecie, że Ja jestem, że Ja na was czekam w kościele, w domu Bożym, w świątyni – zdaje się mówić do nas Jezus. Czy my słyszymy te Jego słowa, które są jednocześnie zaproszeniem na spotkanie z Nim w Jego Domu?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version