Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

29 września 2017

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”
Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”
Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

 

     „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych...”
Chrystus Pan w rozmownie z Natanaelem, kiedy ten został do Niego przyprowadzony przez Filipa, mówi mu o otwartych niebiosach i o widzeniu aniołów. „Otwarte niebiosa”: to znak otwartości Boga dla człowieka, znak Bożej opatrzności, Bożej troski dla każdego z ludzi. Wyrazem tej troski jest ustanowienie aniołów jako Bożych posłańców, których On posyła do ludzi z misją przekazania Jego woli lub okazania w szczególny sposób Bożej opieki, Bożej pomocy dla człowieka. W sposób szczególny widzimy to w odniesieniu do trzech archaniołów, których święto dziś obchodzimy. Jest to Michał, ukazywany na kartach Biblii szczególnie jako walczący ze złymi duchami. Kolejny to Gabriel, głoszący Boże słowo ludziom Starego i Nowego Testamentu, m.in. Zachariaszowi i Maryi, Matce Bożej (o czym mówi nam św. Łukasz w swej Ewangelii). Trzecim zaś jest Rafał, który w Starym Testamencie opiekował się Tobiaszem i jego rodziną. Tę Bożą pomoc widzimy w tym, że Bóg obdarzył nas aniołami stróżami, którzy nami się opiekują – i której to opiece polecamy się od najmłodszych lat odmawiając specjalną modlitwę. A może trzeba, byś ją sobie przypomniał, bo już dawno tej modlitwy nie odmawiałeś...? Odmawiaj tę modlitwę codziennie – i dziękuj Panu Bogu za to, że właśnie przez posyłanie Swoich aniołów okazuje nam Swoje zatroskanie o nas. I Swoją miłość dla nas.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version