Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

30 września 2017

SOBOTA DWUDZIESTEGO PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

 

     „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.”
Jezus zapowiada Swoją Mękę tym, którzy Go słuchają. Będzie On, jak mówi, „wydany w ręce ludzi”. Tak, bo to ludzie Go aresztują w Ogrodzie Oliwnym, zaprowadzą do Annasza i Kajfasza, doprowadzą potem do Poncjusza Piłata. To przez ludzi zostanie wyśmiany, biczowany, ukoronowany koroną cierniową i skazany na śmierć. Przez ludzi zostanie poprowadzony na wzgórze Golgoty i rękoma ludzi zostanie tam przybity do Krzyża – gdzie złoży Siebie w ofierze, by dokonać odkupienia rodzaju ludzkiego. Mówi przy tej zapowiedzi Jezus, według zapisu Ewangelisty, św. Łukasza: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa”. Mieli to uczynić współcześni Jezusowi, słuchacze Jego nauk, którzy byli przez Niego także przygotowywani do mających nastąpić wydarzeń. Powinniśmy i my tak uczynić: wziąć sobie dobrze do serca te słowa, tę prawdę o tym, co wydarzyło się na całej drodze Jezusowej Męki i Śmierci. Powinniśmy to wziąć do serca, by pamiętać o wielkiej miłości Chrystusa Pana do nas – miłości, która była u fundamentu tego wszystkiego, co Jezus wycierpiał dla nas. Wziąć powinniśmy do serca – by Bogu dziękować za tę miłość, za dar Jego Ofiary. Wziąć powinniśmy to do serca – by zastanawiać się nad naszą odpowiedzią na tę miłość nam okazaną.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version