Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

2 października 2017

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Mt 18,1-5.10

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

 

     „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”
Stać się „dzieckiem” – do tego wzywa także nas Jezus słowami dzisiejszej Ewangelii. Stać się dzieckiem, a więc stawać się coraz bardziej kimś, kto przeżywa swoje codzienne życie z dziecięcym zaufaniem pokładanym w Bogu, który jest naszym Ojcem. To ciągła pamięć o tym, że On, nasz Pan i Stwórca, jest Tym, który darzy nas także prawdziwą ojcowską miłością i każe nam modlić się słowami tej modlitwy, która się zaczyna: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. Nasz Bóg Ojciec, darzący nas Swą miłością troszczy się o nas. Wyrazem tej troski jest także to, że posyła Swoich aniołów, by nami się opiekowali, by nas strzegli. Mówi nam o tym dzisiejszy dzień wspomnienia Świętych Aniołów Stróżów. Dzisiejsze wspomnienie z pewnością przypomina nam też modlitwę znaną już od najmłodszych lat, kiedy to uczeni przez rodziców, babcię czy może inną osobę – prosiliśmy o opiekę naszego Anioła Stróża na drogach codziennego życia. I choć, co prawda, mijają lata naszego życia, stajemy się coraz starsi... – to jednak o tej modlitwie do Anioła Stróża nie powinniśmy zapominać. Prośmy jej słowami każdego dnia z dziecięcą ufnością o tę opiekę i pomoc Anioła Stróża, o pomoc, która jest naszym udziałem dzięki Bożej miłości dla każdego z nas.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version