Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

6 października 2017

PIĄTEK DWUDZIESTEGO SZÓSTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 10,13-16

Jezus powiedział:
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

 

     „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido!”
Mocnymi bardzo słowami upomina Jezus mieszkańców tych miejscowości Palestyny, którzy mieli szczególnie wiele możliwości oglądania Jezusa, słuchania Jego nauczania, doświadczenia znaków przez Niego czynionych. Upomina ich za to, że mimo tego, że tak wiele mieli możliwości przyjąć z wiarą to, co On chciał im przekazać – jednak nie uczynili tego. Sercem nie przyjęli nauki Chrystusa, nie zaufali Mu, nie uwierzyli Mu. Spotykają ich za to ostre słowa: Biada! Gdyby to nam dane było stanąć przed Chrystusem – co by On nam powiedział? Czy może nie usłyszelibyśmy podobnych, bardzo mocnych słów wypowiedzianych pod naszym adresem? Jezus przecież wielokrotnie kieruje do nas Swoje słowa. Możemy Go słuchać w kościele, w sali katechetycznej w szkole, czytając Pismo św. czy korzystając z katolickich środków przekazu. Doświadczamy w różny sposób cudów przez Niego zdziałanych: kiedy uczestniczymy we Mszy św. (chleb i wino stają się Jego Ciałem i Krwią), kiedy przyjmujemy sakramenty św., nawet kiedy oczyma wiary popatrzymy na piękno świata wokół nas, piękno mówiące nam o Stwórcy. Wszystko to mówi nam o Bogu. Możemy w ten sposób przyjmować Jego naukę, Jego dary. Tylko czy to czynimy? Czy i nam Jezus nie wypowiedziałby Swoje „biada” z powodu niedostatecznego zasłuchania w Jego słowo, z powodu naszego zbyt słabego zaangażowania w sprawy wiary?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version