Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

9 października 2017

PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 10, 25-37

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wysławiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus nawiązując do tego rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie».

 

     „Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?».”
Pewien uczony w Prawie zadał Jezusowi pytanie o życie wieczne i o drogę do tego życia prowadzącą. W odpowiedzi mamy przykazanie miłości, które zawiera w sobie wskazanie drogi. Jest to droga miłości Boga i bliźniego. Jednak rozmówca kontynuuje swoje pytania, uzasadnia swe pytania. Mówi nam św. Łukasz: „chcąc się usprawiedliwić”. Tak, bo istotne było danie odpowiedzi na to, kim jest bliźni, a więc jaki jest zakres przykazania miłości. Odpowiedź Jezusa, bazująca na przytoczonej przez Niego przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, wskazuje nam jak najszersze pole działania. Naszym zadaniem jest okazanie się bliźnim dla każdego człowieka, szczególnie dla człowieka będącego w potrzebie. Nie można zakreślać jakichś granic, nie można zawężać pola obowiązywania tej zasady, fundamentalnej dla uczniów Jezusa. Postawa Samarytanina wobec człowieka pobitego przez zbójców jest jak najbardziej wymowna. Jeszcze bardziej wymowna, kiedy sobie uświadamiamy, że relacje między Żydami a Samarytanami były dalekie od przyjaznych. Przedstawienie takiego zachowania tego człowieka jest znaczące w kontekście tej Ewangelii, gdzie w poprzednim rozdziale czytamy o tym, że mieszkańcy jednej z miejscowości samarytańskiej nie przyjęli Jezusa, kiedy zdążał On do Jerozolimy. Bądźmy bliźnimi dla osób, które spotykamy na drogach naszego życia!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version