Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

28 października 2017

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

Łk 6, 12-19

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

 

     „W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.”
W ten sposób przedstawia nam św. Łukasz Ewangelista to, co poprzedziło wybór grona 12 Apostołów. Nim został on dokonany, nim ogłosił Jezus tych, których wybrał – mówi nam autor trzeciej Ewangelii – „modlił się” Jezus, a nawet „całą noc spędził na modlitwie do Boga”. Tak poprzedzone są ważne momenty z życia Chrystusa Pana, poprzedzone modlitwą, poprzedzone czasem spędzonym na rozmowie z Ojcem. Ta postawa Jezusa powinna być dla nas przykładem, drogowskazem postępowania. Spróbujmy się zastanowić nad tym, czy i my potrafimy nasze wydarzenia życiowe, nasze zadania do zrealizowania, nasze ważne decyzje – także poprzedzać modlitwą. Bo dla nas jest to jakże potrzebne: z Bogiem razem iść przez życie, Jemu powierzać te nasze decyzje, Jego prosić o światło przy dokonywaniu naszych wyborów. I ten czas zawsze znajdować. Bo często człowiek się usprawiedliwia brakiem czasu. Wymawia się tym, że ma tyle ważnych rzeczy do wykonania, ze nie starcza czasu na modlitwę... A właśnie ten czas musi się znaleźć, to spotkanie z Bogiem stanie się wtedy dla nas ogromnym wsparciem dla właściwego zrealizowania tych naszych spraw. Obyśmy o tym pamiętali. Obyśmy potrafili naśladować naszego Pana znajdującego czas na rozmowę z Ojcem.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version