Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

16 listopada 2017

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ MATKI MIŁOSIERDZIA

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

     „Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami...”
Dziś, w dzień Matki Bożej Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, Kościół św. czyta nam raz jeszcze tekst z Ewangelii według św. Łukasza, który jest tak dobrze nam znany. Tekst mówiący o Zwiastowaniu (jak relacjonuje nam to wydarzenie św. Łukasz). Raz jeszcze więc słyszymy słowa archanioła Gabriela mówiącego o wielkiej godności Maryi, wybranej przez Boga, by stać się Matką Zbawiciela, oczekiwanego Mesjasza, jednocześnie Syna Bożego. Ona jest – jak mówi Boży posłaniec – „błogosławiona między niewiastami”. Wielka jest godność Maryi, Matki Chrystusowej. Ale Chrystus dał Ją nam także jako Matkę Kościoła, jako Matkę wszystkich Jego uczniów. Dzień dzisiejszy, dzień Matki Bożej Ostrobramskiej niech będzie szczególną okazją do tego, by przypomnieć sobie tę prawdę i by dziękować Jezusowi za dar Matki, Maryi. Dziękujmy za Jej orędownictwo w naszych intencjach, które Jej powierzamy. Niech będzie to okazja do tego, by dziękować za to, że Ona w szczególny sposób gromadzi nas w sanktuariach: na Jasnej Górze i w Ostrej Bramie, w Lourdes i w Fatimie, i w wielu innych miejscach w naszej Ojczyźnie i w całym świecie. A dziękując Maryi za tę Jej obecność pośród nas – pomyślmy też o tym, na ile staramy się wpatrywać w Jej przykład i jak staramy się słuchać tego, co Ona mówi do Swoich dzieci?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version