Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

17 listopada 2017

PIĄTEK TRZYDZIESTEGO DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 17,26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.
Pytali Go: „Gdzie, Panie?”
On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

 

     „Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.”
Słowa Jezusowe z dzisiejszej Ewangelii, przekazane nam przez św. Łukasza, mówią nam o niespodziewanym dniu i godzinie Jego powtórnego przyjścia oraz o zaskoczeniu, jakie spowoduje to spotkanie z Nim. Myśl o tej prawdzie przekazanej nam przez Chrystusa Pana skłania nas do refleksji i do postawienia pytania o naszą gotowość na spotkanie z Jezusem, o którym mówimy w naszym wyznaniu wiary, kiedy wypowiadamy słowa: „przyjdzie sądzić żywych i umarłych”. A właśnie w miesiącu listopadowym, kiedy to częściej bywamy może na cmentarzu, kiedy to szczególnie pamiętamy w modlitwie o naszych zmarłych, to równocześnie powinniśmy rozważać i tę prawdę, że dla każdego z nas przyjdzie ten moment, by stanąć przed Panem i zdać sprawę z tego, jak przeżyliśmy czas naszego ziemskiego życia. Stawia to przed nami wymaganie ciągłej gotowości (bo „nie znacie dnia ani godziny”), gotowości wyrażającej się w nieustannym zatroskaniu o realizowanie Ewangelii w naszym życiu, gotowości połączonej z nadzieją i zaufaniem do Boga, że prawdziwe są Jego słowa: „W Domu Ojca jest mieszkań wiele. Idę, aby wam przygotować miejsce”. Starajmy się zawsze być gotowi na spotkanie Pana, starajmy się być gotowi do zdania sprawy z naszego życia chrześcijańskiego.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version