Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

18 listopada 2017

SOBOTA TRZYDZIESTEGO DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 18,1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał.
Lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie»”.
I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

 

     „Jezus opowiedział Swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać...”
Przypowieść Jezusa o wytrwałości w modlitwie skierowana została, jak mówi nam Ewangelista, do „uczniów”, a wiec także i do nas. My również powinniśmy wsłuchiwać się w Jego naukę mówiącą o tym, że mamy się „zawsze modlić”, pamiętać o modlitwie, mamy znajdować czas w swoim życiu codziennym na rozmowę z Bogiem. Czas poświęcony Bogu, poświęcony na spotkanie z kochającym nas Ojcem i Stwórcą, musi znaleźć swoje stałe miejsce w rytmie naszych codziennych obowiązków. I nie można się usprawiedliwiać nadmiarem zadań i obowiązków, koniecznością załatwienia różnych rzeczy w odniesieniu do spraw zawodowych, szkolnych, rodzinnych czy osobistych. Bo często tym naszym zajęciom może towarzyszyć modlitwa skierowana do Pana. Będzie to np. modlitwa przed pracą lub przed nauką – modlitwa o Boże błogosławieństwo dla tej czynności. Może to być np. modlitwa w trakcie podróży, bo w autobusie, pociągu czy samochodzie, można odmówić Różaniec czy Koronkę do Bożego Miłosierdzia; może to będzie np. modlitwa dziękczynna po zakończeniu pracy lub po osiągnięciu celu podróży... Zastanówmy się nad naszą codzienną modlitwą. Może znajdziemy jeszcze inne możliwości, by skierować swoje serce, myśli, słowa do Pana?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version