Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

22 listopada 2017

ŚRODA TRZYDZIESTEGO TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 19,11-28

Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi.
Mówił więc: „Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić.
Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: «Zarabiajcie nimi, aż wrócę».
Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: «Nie chcemy, żeby ten królował nad nami».
Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dal pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał.
Stawił się więc pierwszy i rzekł: «Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min». Odpowiedział mu: «Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami».
Także drugi przyszedł i rzekł: «Panie, twoja mina przyniosła pięć min». Temu też powiedział: «I ty miej władzę nad pięciu miastami».
Następny przyszedł i rzekł: «Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał».
Odpowiedział mu: «Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał».
Do obecnych zaś rzekł: «Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min».
Odpowiedzieli mu: «Panie, ma już dziesięć min».
Powiadam wam: «Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach»”.
Po tych słowach ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy.

 

     „(...) ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami.”
W przypowieści o minach, o pewnych kwotach materialnych, które zostały powierzone poszczególnym sługom, zostają przez swego pana pochwaleni ci słudzy, którzy tak potrafili zagospodarować to, co otrzymali, by przyniosło to zysk. Przy rozliczeniu zostaje stwierdzone, że ten, kto okazał się wierny w drobnej rzeczy, kto dobrze spełnił swój obowiązek w niewielkiej sprawie – ten jest godny zaufania w odniesieniu do spraw większych, ważniejszych. W sytuacji owego pana zrozumiałe jest to, że mógł powierzyć poważniejsze zadania i obowiązki tylko tym spośród swoich sług, którzy się dali wcześniej poznać z dobrej strony, którzy „sprawdzili się w działaniu”. A w odniesieniu do nas – słowa tej przypowieści wypowiedzianej przez Jezusa niech może nas skłonią do tego, by zastanowić się nad tym, jak my staramy się wypełniać powierzone nam zadania. Zapewne muszą te zadania mieć odpowiednią hierarchię i być we właściwej kolejności realizowane. Nie wolno nam zaniedbywać tych rzeczy ważnych, istotnych. Ale też może warto się zastanowić nad tym, jak staramy się realizować w naszej codzienności te „drobne rzeczy”... Bo to, jak traktujemy te właśnie „drobne” sprawy naszej codzienności jest świadectwem tego, jak podchodzimy do naszych obowiązków.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version