Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

23 listopada 2017

CZWARTEK TRZYDZIESTEGO TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Łk 19,41-44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

 

     „(...) żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.”
Zbawiciel jest już prawie u bram Miasta Świętego, dokąd idzie, by złożyć Siebie w ofierze krzyżowej. Zbliżając się do Jerozolimy, wyraża Jezus żal z tego powodu, że jej mieszkańcy nie okazali gotowości przyjęcia z wiarą tej nauki, którą On im przyniósł. Nie rozpoznali czasu nawiedzenia, nie rozpoznali Tego, który ich nawiedzał. Nie chcieli otworzyć więc swych serc, by przyjąć to słowo, które im niósł. Słuchając tych słów Chrystusa Pana, słów mówiących o postawie mieszkańców Jerozolimy chciałoby się rzec: oby Jezus nigdy o nas podobnie nie powiedział! A to prowadzi nas do pytania samych siebie o to, jak my przyjmujemy Chrystusa, jak i na ile jesteśmy naprawdę otwarci na Jego słowo, które przecież w różny sposób dociera do nas. Kiedy bowiem Chrystus Pan do nas mówi, nie możemy gardzić Jego słowem. Spróbujmy się zatrzymać choćby na chwilę, by zastanowić się i pytać samych siebie o nasze słuchanie Boga, Jego słowa, Jego Ewangelii, Jego nauki. On przecież mówi do nas: w liturgii Mszy św., w nauczaniu pasterzy Kościoła św. (który On sam ustanowił), podczas czytania Pisma św. Rozpoznajmy w tym słowie naukę Chrystusa Pana mówiącego do nas, nauczającego, wskazującego nam drogę. Rozpoznajmy – i przyjmijmy z wiarą naukę, którą On nam niesie.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version