Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

26 listopada 2017

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Mt 25,31–46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?».
Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?».
Wtedy odpowie im: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

 

     „Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».”
Uroczystość Chrystusa Króla przypomina nam prawdę o tym, że Jezus jest Królem. Tekst Ewangelii ukazuje Go nam jako zasiadającego na tronie i dokonującego sądu nad ludźmi, którzy są wokół Niego zgromadzeni. I oto zostają wypowiedziane słowa niesamowicie ważne. Jezus utożsamia się z ludźmi, a przede wszystkimi z tymi, którzy cierpią z powodu jakiegoś braku, jakiejś sytuacji szczególnie bolesnej, dotkliwej. Mówi, że każdy uczynek uczyniony na rzecz takiej osoby – jest jednocześnie uczynkiem Jemu uczynionym. „Mnieście uczynili”: te słowa bardzo łatwo prowadzą nas do myśli o tym, że na drodze naszego życia rzeczywiście spotykamy wielu tych, którzy są w jakiejś potrzebie – potrzebie materialnej, ale jeszcze bardziej potrzebie miłości. Głodni, spragnieni, nadzy, chorzy, bezdomni, przybysze, więźniowie – to lista na podstawie słów Chrystusa, ale jest ona tylko częściowa. Możemy do niej dodać kolejne osoby... Warto nad tą listą się zastanowić, odnieść ją do swoich codziennych zajęć i spotkań oraz pomyśleć: w jaki sposób odpowiadamy na te potrzeby naszych braci i sióstr? Zapewne nie jesteśmy w stanie zaradzić wszystkim trudnościom i problemom, na pewno nasze możliwości są w różny sposób ograniczone. Nie możemy jednak rezygnować z działania tam, gdzie taką możliwość mamy. Starajmy się więc to czynić!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version