Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

2 grudnia 2017

SOBOTA TRZYDZIESTEGO CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

 

Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

 

     „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie...”
Chrystusowe wezwanie, które dziś czytamy w tekście wziętym z Ewangelii według św. Łukasza, wezwanie do czujności i modlitwy jest wezwaniem ciągle aktualnym. Zresztą, Jezus sam mówi: „w każdym czasie”. Oznacza to, że jest to wezwanie też do nas skierowane. My także mamy być tymi, którzy „czuwają i modlą się”. A to wezwanie ma swoją szczególną wymowę właśnie dziś, w ostatnim dniu roku liturgicznego. „Czuwajcie” – a więc bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi na spotkanie z Chrystusem-Sędzią. Nie znamy ani dnia, ani godziny tego spotkania, kiedy to nam trzeba będzie stanąć przed Jezusem, by zdać sprawę ze swego życia. Stąd wezwanie do gotowości. I drugie polecenie Chrystusa: „Módlcie się” – gdyż modlitwa, rozmowa z Bogiem, dialog z Tym, który jest naszym Stwórcą i Panem, który darzy nas miłością – powinien być stałym elementem naszej codzienności. Nie tylko czas zarezerwowany w programie dnia, kiedy to odkładamy nasze przeróżne zajęcia, by poświęcić te chwile na rozmowę z Panem, ale także nasze myśli kierujące się ku Bogu pośród naszych codziennych prac i obowiązków. „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie” – przyjmijmy to Jezusowe wezwanie i starajmy się je realizować: podczas okresu adwentowego (jutro się zaczynającego) i w całym naszym życiu.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version