Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

3 grudnia 2017

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Mk 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

 

     „Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.
Jezusowe wezwanie do czuwania, które skierowane jest – jak czytamy – do wszystkich. My też jesteśmy adresatami tego polecenia naszego Zbawiciela, my też mamy być wciąż zaangażowani w to czuwanie, o którym mówi nam Pan. Jakie to czuwanie? Jest to życie ze świadomością prawdy: Chrystus przyjdzie. On sam obiecał ten powrót do Swoich uczniów. Jesteśmy tego świadomi, wyznajemy to w wyznaniu wiary: „ (...) stamtąd przyjdzie sądzić i umarłych”. Pamięć o tym mobilizować nas powinna do tego, by być ludźmi gotowymi na to spotkanie z Panem, by w Jego obliczu zdać sprawę z tego, jak przeżyliśmy nasze ziemskie życie, jak wykorzystaliśmy łaski, dary, talenty, którymi zostaliśmy przez Niego obdarowani. Rozpoczęty dziś czas Adwentu jest dla nas przypomnieniem tego faktu i wezwaniem do tego, by na nowo przyjąć tę prawdę i nią się przejąć, potraktować na serio. Przyjmijmy więc to wezwanie do przeżycia tych kolejnych dni i tygodni jako czasu pogłębienia w nas świadomości tej prawdy o przyjściu Pana do nas i o konieczności naszego przygotowania na spotkanie z Nim. Jednak pamiętać mamy o radosnym wymiarze tego oczekiwania. Jest to przecież przygotowanie siebie na spotkanie z Kimś, kto darzy nas Swoją miłością. Ta miłość prowadzi nas do odpowiedzi miłością na miłość, do pragnienia tego spotkania, do wołania: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Niech będzie to także i nasze adwentowe wołanie.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version