Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

7 grudnia 2017

CZWARTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

     „Kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebie...”
Jezus dziś wskazuje na wolę Ojca, na naukę Bożą, na wskazania, które odnajdujemy w tej nauce. Od razu warto postawić pytanie: czy ja spełniam wolę Ojca, czy ja staram się żyć według nauczania Chrystusowego? Rozpoczęty czas adwentowego czuwania i przygotowania na spotkanie przychodzącego do nas Zbawiciela jest okazją do tego, by zastanowić się nad tak postawionym pytaniem, by zastanowić się nad tym, jak wygląda nasze życie codzienne – czy jest to prawdziwe życie chrześcijańskie, życie takie, jakie pragnie od nas Pan. Bardzo łatwo bowiem mówić o tym, że jest się wierzącym człowiekiem, bardzo łatwo potwierdzić fakt przyjęcia chrztu św. – nawet pokazując metrykę. Czy jednak przekłada się to na moje życie codzienne? Jakim jestem człowiekiem? Jakie jest moje postępowanie w sytuacjach dnia powszedniego – i w tych sytuacjach łatwych, prostych, zwyczajnych; ale też i w tych, kiedy to trzeba podejmować niełatwe decyzje, nieść krzyż, iść „pod prąd”... Jak wygląda moje życie małżeńskie, rodzinne, domowe? Jak wygląda moje postępowanie w miejscu pracy czy nauki? Jak wyglądają moje relacje rodzinne i sąsiedzkie? Jakie jest moje postępowanie na ulicy, w sklepie... Jakie są moje myśli, słowa, uczynki – czy to wszystko jest naprawdę spełnianiem woli Ojca? Czas Adwentu niech będzie dla ciebie próbą odpowiedzi na te pytania.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version