Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

8 grudnia 2017

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

     „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą.”
Maryja, Matka Niepokalana, której uroczystość dziś przeżywamy w całym Kościele św., którą archanioł Gabriel (jak czytamy w tekście Ewangelii według św. Łukasza) w scenie Zwiastowania w Nazarecie nazywa „pełną łaski”. Słowa te – to próba, by przy pomocy ludzkich słów wyrazić wielkie wyróżnienie, którego Maryja doznała ze strony Boga. To próba, by przy pomocy ludzkiego języka wyrazić to, że Bóg obdarzył w sposób wyjątkowy Swoimi łaskami Tę, którą osobiście wybrał do szczególnego zadania w historii Zbawienia. Bóg obdarzył Ją łaską Swoją, a Ona ze Swej strony współpracowała z Bożym darem łaski, realizowała to zadanie, do którego została powołana, starała się zawsze i wszędzie czynić to i tylko to, co się Jemu podoba. Odpowiedziała w sposób pełny na wezwanie do Niej skierowane. Przeżywając dzisiejszą uroczystość, musimy sobie na nowo uświadomić, że Bóg i nas obdarza Swoim łaskami. Nie w ten sposób, jak Maryję, którą wybrał do wyjątkowej misji i zachował od grzechu pierworodnego. Niemniej jednak jest prawdą to, że nam Bóg także daje Swoją łaskę. Czy staramy się z Bożą łaską współpracować, czy staramy się odpowiadać, postępować tak, jak tego pragnie On – nasz Pan? Maryja, Dziewica Niepokalana, uczy nas tej pozytywnej odpowiedzi i współpracy z Bogiem w naszej codzienności. Patrząc na Jej postawę starajmy się także Ją naśladować.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version