Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

22 grudnia 2017

Łk 1,46-56

W owym czasie Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi
i jego potomstwa na wieki”.
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

     „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.”
Matka Boża wyśpiewuje Bogu w domu Zachariasza i Elżbiety hymn uwielbienia za wielkie rzeczy, które Pan Jej uczynił. Szczególnym darem, którym Maryja została obdarzona przez Boga, to Jej godność macierzyństwa. Ona została wybrana przez Boga, aby być Matką Jego Syna, Matką oczekiwanego Mesjasza. Za to wybranie i przeznaczenie do tak szczególnego zadania w historii zbawienia Maryja dziękuje i wielbi Boga. Uczy nas jednocześnie Matka Najświętsza takiej postawy wielbienia i dziękowania Bogu za wszelkie łaski, którymi On nas obdarza. Słowa Maryi mogą być dla nas zresztą szczególnym przykładem – bo zostały przez Kościół włączone do codziennej modlitwy Liturgii Godzin, do Nieszporów. Ci, którzy odmawiają tę modlitwę powtarzają słowa Maryjnego kantyku – i czynią je jednocześnie swoimi własnymi słowami. Odmawiając Nieszpory, wieczorną modlitwę Kościoła, starajmy się te słowa hymnu Magnificat wypowiadać z uwagą, z refleksją, czyniąc je naszymi słowami dziękczynienia Panu za „wielkie rzeczy, które nam czyni”. A jeśli nie korzystamy z Liturgii Godzin w naszej modlitwie codziennej, to starajmy się często sięgać do tekstu Magnificat, by te słowa były także naszą modlitwą – i uczyły nas modlitwy uwielbienia i dziękczynienia na wzór Maryi, naszej Matki.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version