Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

23 grudnia 2017

Łk 1,57-66

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”.
Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

 

     „On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię.”
Zażądał Zachariasz tabliczki (bo – jak wiemy – nie mógł mówić), by na niej napisać, jakie ma być imię jego syna. W ten sposób daje wyraz temu, że chce, aby słowo Boże przekazane mu przez archanioła Gabriela się spełniło. Chce, by się spełniło do końca to słowo, o którym wcześniej powątpiewał. Chce, by jego syn nosił to imię, które miało swe źródło w woli Bożej, a nie to, które może by jemu osobiście bardziej odpowiadało (bo przecież chcieli nazwać dziecko imieniem ojca), nie to, które sąsiedzi i krewni chcieli dziecku nadać. Postawa zdecydowania Zachariasza w realizacji woli Boga staje przed nami dziś jako postawa do naśladowania. Bo i nam może niejednokrotnie przychodzi pokusa odstąpienia od woli Bożej – by realizować to, co nam przyjemne, co jest naszym pragnieniem... Może niejednokrotnie my stajemy wobec podobnej presji „sąsiadów i krewnych”, a więc osób z naszego nawet najbliższego otoczenia, które sugerują, zachęcają, namawiają do takiego zachowania, które by było niezgodne z wolą Boga. Obyśmy potrafili w takiej sytuacji zachować się z takim zdecydowaniem, jak uczynił to Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela piszący ze stanowczością: „Jan będzie mu na imię”. Panie Jezu, daj nam moc, byśmy zawsze potrafili Twoją wolę pełnić!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version